Risbergska skolan är en av Örebro kommuns sex gymnasieskolor.

Om Risbergska

Risbergska gymnasiet  arbetar för att alla elever ska uppnå så goda studieresultat som det någonsin är möjligt utifrån varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar ska ha möjlighet att lyckas med sina studier på Risbergska skolan. Trivsel, trygghet och ett gott bemötande av alla i verksamheten – elever såväl som pedagoger – är skolans ledstjärna.

Kultur och hälsa är viktiga ledord som ska genomsyra verksamheten på Risbergska gymnasiet. Det finns fantastiska möjligheter till olika former av utomhusaktiviteter. Det finns en fin idrottsanläggning där man kan utöva det mesta i idrottsväg – både under skoltid och fritid. Risbergska skolan arbetar målmedvetet för att eleverna ska få vara med om så många kulturella och hälsoinriktade aktiviteter som möjligt. Dessutom satsar Risbergska gymnasiet extra mycket på ämnet idrott och hälsa som eleverna har under alla sina tre år på skolan.

En riktig skola har egna lokaler och en bra skolrestaurang med engagerad skolmåltidspersonal. En riktig skola har ett eget vaktmästeri och en välskött administration som sköter om elever, personal och skolans lokaler. En riktig skola har en egen idrottsanläggning och en riktig skola har ett välsorterat bibliotek med för ändamålet utbildad personal. En riktig skola har ett elevhälsoteam med skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger med mera, som arbetar förebyggande eller hjälper till om det skulle komma ”grus i maskineriet” under elevernas gymnasietid. En riktig skola har behöriga pedagoger som bygger sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet. En riktig skola har hög kvalitet på undervisningen och garanterar att eleverna får den undervisningstid som de enligt lag har rätt till. Risbergska skolan har allt detta. Risbergska gymnasiet är en riktig skola!

Kommentarer inaktiverade.