Örebro kommun 3:a på Facebook

Örebro kommun växer så det knakar på Facebook! Under året har vi ökat antalet följare med över 220 procent. Nu har analysföretaget Smampion utsett Örebro till Sveriges tredje bästa kommunsida på Facebook.

Det är under sommarmånaderna som Smamption har mätt och analyserat kommunernas Facebook-sidor. De har bland annat kikat på tillväxten och engagemangsgraden på sidan – och kommit fram till att Örebro kommun har Sveriges tredje bästa kommunsida.

– Det är fantastiskt roligt! Särskilt med tanke på att det är i konkurrens med närmare 200 andra kommuner, säger Linus Mattisson, redaktör för sociala medier i Örebro kommun.

Rosa gatan och blomsterängen på Hertig Karls Allé är populära inlägg

– Det har varit riktigt bra tryck i våra sociala medier-kanaler den senaste tiden. I synnerhet på Facebook. Inlägget om rosa gatan förra veckan genererade närmare 500 kommentarer och ett inlägg om blomsterängen på Hertig Karls Allé nyligen fick över 3 000 likes och nådde närmare 70 000 personer.

Under 2015 har vi ökat antalet följare på vår Facebook-sida med över 220 procent och börjar nu närma oss 11 000 följare.

– Men det finns fortfarande ett stort underlag av följare som inte har upptäckt Örebro kommun på Facebook, med tanke på att cirka 70 procent av internetanvändarna i Örebro också har ett Facebook-konto. Det är en fantastisk bra kanal för att snabbt nå en större population, exempelvis vid krissituationer, men också till specifika målgrupper.

Örebro kommun växer i alla sociala medier

Örebro kommun har också växt i andra sociala medier-kanaler, bland annat på Instagram med över 340 procent. Mycket tack vare det populära stafettkontot som rullat sedan i början av mars.

– Vi har i år ökat aktiviteterna i sociala medier ganska mycket och det pågår också ett genomgående internt strategiarbete hur verksamheten i de här kanalerna ska bedrivas och målsättas framöver.

Sveriges bästa kommuner på Facebook

Partille och Enköping är etta respektive tvåa på listan. Läs hela rapporten De är Sveriges bästa kommuner på Facebook.

Följ Örebro kommun på Facebook

Om du inte redan gillar Örebro kommun på Facebook kan du börja nu!

Här hittar du oss på Facebook. Klicka på Gillaknappen!

 

Nya gymnasiewebbar – näst på tur när vi utvecklar externwebbar

Nu håller vi på att ta fram nya gymnasieskolwebbar. Nuvarande webbplatser har inte utvecklats på väldigt länge och kommer att få en ny design och anpassas för att fungera i mobiler och surfplattor. Redan till gymnasiemässan i mitten av oktober ska gymnasierna ha nya startsidor och sidor om de olika programmen klara.

Arbetet med nya skolwebbplatser började redan för flera år sedan, då vi gjorde ett grundligt arbete med effektkarta och målgruppsanalys. Ett arbete som vi har nytta av även nu när vi har jobbat igenom user stories och underlag för det design- och utvecklingsarbete som startats.

Att göra om webbplatserna är ett eget uppdrag, men också en direkt fortsättning på den fördjupningsdel för orebro.se som vi har jobbat intensivt med under vinter och vår. Mycket av den design och funktionalitet som vi utvecklat där kan vi nu återanvända. Det är också en anledning till att vi kan klara en mycket snäv tidplan.

Tydligare och mer enhetligt innehåll
Skolledningen har under våren gett direktiv för utvecklingen och gymnasieskolorna har också genomfört varumärkesarbete under det senaste året och tagit fram information till programblad som kommer att utgöra viktigt innehåll för webbplatserna. Jämfört med dagens gymnasieskolwebbplatser kommer det att bli ett tydligare fokus på marknadsföring för blivande elever. Sidorna som presenterar programmen och utbildningarna kommer att bli tydligare och mer enhetliga, då vi vet att det är välbesökta sidor som många kommer till direkt från Google.

Webbplatserna kommer också att göras följsamma (responsiva) så att de fungerar i mobil och surfplattor. Detta är särskilt viktigt för gymnasiernas målgrupper som är frekventa användare av mobila enheter.

På skolornas webbplatser kommer man att kunna söka såväl inom den egna webbplatsen som inom orebro.se vilket gör att man kan komma åt exempelvis styrande dokument eller liknande.

Titta på skisser
(observera att själva innehållet inte är helt autentisk utan kan vara helt eller delvis påhittat)

Startsida
http://orebro201113531024819.webflow.io/

Sida för program
http://orebro201113531024819.webflow.io/100-egen-skolwebb-programsida-rev

Jobbar agilt i scrum
Rent uppdragsmässigt jobbar vi fortsatt agilt i Scrum med dagliga avstämningar, något som gör att vi kan vara snabba och prioritera det viktigaste först. Förutom att vi har en egen utvecklare jobbar vi (precis som i fördjupningsdelen) tillsammans med Advant produktionsbyrå (design) och SoleilIT (utveckling). Publiceringsverktyget är Sitevision.

/ Kia Lagerqvist, utvecklingsstrateg
Ulrika Edberger, skolwebbinformatör
Erik Lundell, webbstrateg

Nu gör vi plats för fördjupad information och dialog digitalt

För att tillhandahålla mer information och möjliggöra dialog digitalt utvecklar vi just nu kommunens webbplats orebro.se i form av en fördjupningsdel. Där finns möjlighet att exempelvis presentera hur och vad vi jobbar med mer i detalj.

Bättre möjligheter till kommunikation 

Kärnan av kommunens externa webbplats orebro.se kommer även fortsättningsvis att vända sig till privatpersoner och företagare och bli än mer inriktad på service och tjänster för det stora flertalet besökare. Detta samtidigt som vi genom den fördjupningsdel som vi nu jobbar fram får bättre möjligheter att tillhandahålla information, öppna upp för dialog och marknadsföring digitalt till fler målgrupper. Totalt sett innebär detta nya och bättre möjligheter till kommunikation med våra intressenter.

I dag förväntar sig såväl medarbetare som samarbetspartners, forskare, studenter, journalister, kunder och andra intressenter att allt mer information ska finnas och tillgängliggöras digitalt. När det görs blir det det lättare att få insyn i kommunens arbete och processer och det bidrar också till högre effektivitet. Redan i dag finns delar av denna typ av innehåll på orebro.se, på olika bloggar och genom andra lösningar, men det finns ingen kommungemensam lösning – men just nu pågår alltså arbetet för att få till det.

 Varför fördjupningsdel?

Om vi skulle möta alla målgrupper och tillhandahålla allt material digitalt direkt exponerat via orebro.se skulle den snart bli överöst med information och väldigt svårnavigerad, det i sin tur skulle leda till att färre hittade det de är ute efter. Det vet vi bland annat från det omfattande innehållsarbete, de användartester och den besöksstatistik som vi har arbetat med kontinuerligt för webben med sedan 2008. Det är en ständig utmaning att möta våra huvudmålgrupper och göra det enkelt för dem att hitta det de är ute efter, förenkla för dem att uträtta sina ärenden och få svar på sina frågor på orebro.se.

För att möta både krav på att tillhandahålla tjänster och service för våra huvudmålgrupper – men också fördjupning, samarbeten och liknande för andra målgrupper gör vi nu denna utveckling av fördjupningsdelen. På så vis gör vi plats för det mest efterfrågade likväl sådant som kommunen vill visa upp utåt och som ska vara åtkomligt digitalt för andra att ta del av, sprida vidare eller diskutera. Det kan exempelvis vara information om olika projekt som vi driver själva eller tillsammans med andra eller om inspirationssidor för vissa yrkesgrupper. Innehållet kommer att vara åtkomligt via orebro.se (där det är önskat) via länkar och sökfunktion och/eller via direktadresser.

Utgår från behov och krav

Vi har tittat på olika målgrupper och deras behov och sammanställt de olika interna kraven och nu tar vi fram en bred lösning. Det blir därför inte en gemensam lösning, utan mer av ett smörgåsbord där man kan plocka ihop olika delar som passar beroende på målgrupp, syfte och mål.

Exempel på funktioner som kommer att finnas är möjlighet till informationssidor och undersidor, nyheter eller bloggposter, kommentarsfunktioner, flöden av sociala medier och kalender. Sidorna kommer också att vara responsiva och fungera bra i mobila enheter. Något som blir allt viktigare då vi snart har fler besökare som når oss via mobila enheter än via desktop.

Om allt går som det ska lanserar vi de första delarna innan sommaren.

Vi jobbar nära tillsammans med SoleilIT och Advant. Uppdraget ägs av kommunikationsavdelningen och till vår stora glädje har vi nu också en intern utvecklare på IT avdelningen som bygger.

Arbetet med skolwebbar och kärnan av orebro.se följer

Så snart vi har lanserat fördjupningsdelen kommer vi att ta tag i skolwebbarna och kärnan för orebro.se. Även dessa kommer att få en ny, responsiv design.

/Kia Lagerqvist, utvecklingsstrateg
Erik Lundell, webbstrateg

Koncept för nya orebro.se

I arbetet med kommunens nya webbplats har vi under den senaste tiden tagit stora steg framåt. Vi har nu ett förslag till koncept som Ziggy creative colony har hjälpt oss med.

Vägvalet mobile first

Under resans gång har vi gjort ett antal vägval. Det viktigaste är nog valet att arbeta utifrån strategin ’mobile first’, vilket innebär att vi först och främst designar för mobilitet och mobila enheter. Idag är fortfarande det vanligaste sättet att designa en webbplats att skapa den för stationära eller bärbara datorer och eventuellt i andra hand försöka få den att funka i en mobil eller på en surfplatta. Vi anser att det är viktigt att vända på detta, främst eftersom vi ser att användandet av mobila enheter ökar kraftigt. På orebro.se har andelen besök med telefon/surfplatta ökat från 0 till 30 % sedan 2009. Med största sannolikhet kommer den siffran öka ännu mer och inom kort vara högre än andelen besök med datorer.

Genom att skapa nya orebro.se med strategin mobile first får vi inte bara en webbplats som är rustad för framtidens mobila beteenden, vi får också den positiva bieffekten att vi tvingas fokusera och prioritera innehållet och därigenom lyfta fram det som är viktigast för våra besökare.

Koncept som utforskar

I konceptet för nya orebro.se utforskar vi hur vi kan uppnå våra effektmål genom att dra nytta av teknik och beteenden som idag främst används på mobila enheter.

  • Lokala tjänster: Mobiltelefonen används ofta för att hitta information och tjänster i närheten av där man befinner sig.
  • Här; och nu: Att få veta vilka tjänster som är tillgängliga just nu gör att man lättare kan agera.
  • Uppgiften i fokus: Varje vy innehåller endast det material som behövs för att man ska kunna utföra den uppgift man vill utföra, oavsett vad den är. Navigationen visas när den behövs.
  • Snabba tjänster: Ofta används mobilen när man har några minuter över I väntan på bussen. Det är då viktigt att man snabbt kan nå de tjänster och sidor man söker.
  • Innehåll framför navigation: När skärmytan är begränsad måste fokus ligga på innehållet eller den funktion man vill använda, inte på menyer eller navigation för att nå alla andra sidor.
  • Mobila beteenden: Med mobila beteenden menar vi de interaktioner som skiljer från andra plattformar; att man sveper och använder flera fingrar istället för att hovra exempelvis.

Klickbar prototyp

För att visualisera konceptet har vi fått en klickbar prototyp. Se en liten film som visar den: