Kommunkompassen – ett verktyg för granskning och utvärdering av Örebro kommun

Om vi en gång fått veta, av externa utvärderare, att mycket av det vi gör i Örebro kommun gör vi väldigt bra – till och med så bra att vi utnämndes till Sveriges kvalitetskommun – är det då inte smartast att avstå från en ny granskning? Är man på topp så är man, och sen kan det väl bara gå utför …?

Så skulle man kanske kunna tänka. Men ett resultat behöver underhållas, och en utmärkelse, hur fin den än är, kan aldrig vara mer än ett delmål. Vi är ju inte ”framme” eller ”färdiga” – det blir vi nog aldrig. I Örebro kommun vill vi förstås fortsätta jobba med att förenkla, förnya och förbättra till nytta för våra medborgare. Då kan en utvärdering vara ett väldigt bra verktyg för att veta om vi även fortsättningsvis är på rätt väg eller om vi behöver utveckla oss inom något område.

Av den anledningen har kommunen beställt en ny Kommunkompassen-utvärdering, som ska genomföras 30 september – 1 oktober. Kommunkompassen utvärderar förmågan att leda och samspela i organisationen. Externa granskare möter och intervjuar olika grupper av chefer, politiker och fackliga företrädare. De går också igenom mängder av dokument och handlingar för att se hur förutsättningar för effektiv utveckling ser ut.

Utvärderingen resulterar i en rapport, där kommunen poängsätts, där starka områden lyfts fram och där man får konkreta förslag på utvecklingsmöjligheter där det behövs. Använder vi rapporten som det verktyg den kan vara, då kan vi vara ganska säkra på att utvecklingen – den fortsätter!

Läs mer om Kommunkompassen.

Har du frågor om hur vi jobbar med Kommunkompassen i Örebro kommun?

Välkommen att höra av dig till Cathrin Andersson, processledare för systematisk kvalitetsutveckling, cathrin.andersson@orebro.se.

Örebro kommun 3:a på Facebook

Örebro kommun växer så det knakar på Facebook! Under året har vi ökat antalet följare med över 220 procent. Nu har analysföretaget Smampion utsett Örebro till Sveriges tredje bästa kommunsida på Facebook.

Det är under sommarmånaderna som Smamption har mätt och analyserat kommunernas Facebook-sidor. De har bland annat kikat på tillväxten och engagemangsgraden på sidan – och kommit fram till att Örebro kommun har Sveriges tredje bästa kommunsida.

– Det är fantastiskt roligt! Särskilt med tanke på att det är i konkurrens med närmare 200 andra kommuner, säger Linus Mattisson, redaktör för sociala medier i Örebro kommun.

Rosa gatan och blomsterängen på Hertig Karls Allé är populära inlägg

– Det har varit riktigt bra tryck i våra sociala medier-kanaler den senaste tiden. I synnerhet på Facebook. Inlägget om rosa gatan förra veckan genererade närmare 500 kommentarer och ett inlägg om blomsterängen på Hertig Karls Allé nyligen fick över 3 000 likes och nådde närmare 70 000 personer.

Under 2015 har vi ökat antalet följare på vår Facebook-sida med över 220 procent och börjar nu närma oss 11 000 följare.

– Men det finns fortfarande ett stort underlag av följare som inte har upptäckt Örebro kommun på Facebook, med tanke på att cirka 70 procent av internetanvändarna i Örebro också har ett Facebook-konto. Det är en fantastisk bra kanal för att snabbt nå en större population, exempelvis vid krissituationer, men också till specifika målgrupper.

Örebro kommun växer i alla sociala medier

Örebro kommun har också växt i andra sociala medier-kanaler, bland annat på Instagram med över 340 procent. Mycket tack vare det populära stafettkontot som rullat sedan i början av mars.

– Vi har i år ökat aktiviteterna i sociala medier ganska mycket och det pågår också ett genomgående internt strategiarbete hur verksamheten i de här kanalerna ska bedrivas och målsättas framöver.

Sveriges bästa kommuner på Facebook

Partille och Enköping är etta respektive tvåa på listan. Läs hela rapporten De är Sveriges bästa kommuner på Facebook.

Följ Örebro kommun på Facebook

Om du inte redan gillar Örebro kommun på Facebook kan du börja nu!

Här hittar du oss på Facebook. Klicka på Gillaknappen!

 

Vi ses väl på Kvalitetsmässan nästa vecka?

Nästa vecka är det dags för Kvalitetsmässan i Göteborg, den 19, 20 och 21 november. I år är vi en av sju kommuner som nominerats till Sveriges kvalitetskommun, så det är extra spännande att delta. Med anledning av nomineringen finns vi också representerade på mässan med monter och föreläsningar. Vi hoppas ni vill komma och träffa oss och lyssna på oss.

Montern

Du hittar oss i monter A01:12. Där får du veta mer om oss, ta del av filmer och material och du kan även delta i vår tävling med fina priser. Lyssna även gärna på kortintervjuerna med våra kommunalråd:

19 november, kl. 11.30–11.45: Örebro kommuns styrmodell – den röda tråden i styrning och uppföljning (Lena Baastad (S))

19 november kl. 13.15–13.30: Sociala investeringar – förebyggande insatser för ett minskat utanförskap (Rasmus Persson (C))

20 november, kl. 13.15–13.30: Organisation för hållbar utveckling (Lennart Bondeson (KD))

Miniseminarier och Plats på scen

Förutom att du kommer att se oss i olika sammanhang då de nominerade kommunerna presenterar sig, så håller vi även en del föreläsningar själva. Vi har mycket intressant att berätta.

Vi tar ”plats på scenen” den 20 november, kl. 13.40. I femton minuter berättar vår e-strateg Björn Hagström då om ”Öppna Örebro – hur vi stödjer innovation och transparens med öppna data”.

Du är också välkommen till våra miniseminarier (45 minuter vardera):

 • 19 november kl. 15 (lokal R6): Investeringskontroll med investeringsprogram
 • 20 november kl. 10 (lokal R6): En vinnande affär – arbetslösa fick jobb och frustrerad VD arbetskraft
 • 20 november, kl. 15 (lokal R4): Intensiv medborgardialog utvecklar Örebro
 • 21 november, kl. 11 (lokal R4): Korruption – kultur, kunskap eller kriminalitet?

Film och material

Vi blev ombedda av SKL att ta fram en film som presenterar oss som kvalitetskommun. Är du nyfiken så kan du redan nu titta på den här i otextad och textad version.

Vill du läsa mer om exemplen på utveckling som visas i filmen så presenterar vi dem i 10 foldrar som naturligtvis kommer att finnas i montern. Men du kan ta del av dem redan nu:

Och sist, men inte minst: vår Kvalitetshandbok.

Vi har mycket mer i vår monter, förstås. Välkommen dit!

Örebro är nominerad till att bli Sveriges Kvalitetskommun!

Igår stod det klart att Örebro kommun är nominerad till att bli Sveriges Kvalitetskommun. Det är så himla roligt att vi kommit så långt! Vi gjorde ett kanonresultat i Kommunkompassen och nomineringen kommer nu som pricken över i.

Av fjorton kommuner som anmält sig är Örebro kommun en av sju som blivit nominerad till Sveriges Kvalitetskommun 2013.

De kommuner som är nominerade – förutom oss – är: Eskilstuna, Hammarö, Piteå, Skellefteå, Upplands Väsby och Västerås. Vi går nu alla vidare till nästa omgång och kommer att bli granskade av en expertgrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting. Vinnaren utses och presenteras i november.

I ett pressmeddelande igår sa vår kommundirektör Staffan Isling:

– Att bli utsedd till Sveriges Kvalitetskommun är naturligtvis det vi vill. Men även om vi inte vinner är själva nomineringen en stor fördel för oss. Vi blir grundligt granskade och kommer att bli uppmärksammade på olika sätt, i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg i november, i mässans nyhetsbrev dessförinnan och i boken Kvalitetskommunerna som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut. Det viktigaste är dock att vi med råg i ryggen fortsätter utveckla vår service i Örebro kommun.

Vår kommunstyrelseordförande Lena Baastad (S) sa:

– Det här är ett kvitto på att vi gör rätt saker för att få långsiktig och god styrning inom kommunen. På kort tid har vi etablerat en ny styrmodell och fått en större tydlighet kring vad som ska uppnås, det är avgörande för att nå resultat.

– Självklart hoppas jag att vi vinner, men framför allt önskar jag att alla inom kommunen som bidrar till att vi gör ett så bra jobb passar på att glädjas åt den här nomineringen.

Vilken kommun som står som vinnare av titeln Sveriges Kvalitetskommun 2013 bestäms av en jury och vinnaren presenteras under Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 19 november.

Vi ses väl i Göteborg i november?

Örebro i toppskiktet i Kommunkompassens mätning

Vartannat år deltar Örebro kommun i mätningen Kommunkompassen, som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för förbättringsarbete som används av ett stort antal kommuner. Verktyget utvärderar inte verksamhetens resultat utan istället sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Bedömningen

Bedömningarna görs inom åtta huvudområden. Man kan få 100 poäng inom respektive område.

I år var det dags igen för fjärde gången och nu har vi fått det glädjande resultatet. Vi har ökat på poängen för alla åtta områden och inom vissa har vi blivit rejält mycket bättre. Totalpoängen för oss är nu 615, vilket placerade oss på andra plats bland de kommuner som deltog i mätningen. Nedan ser du de åtta områdena. Siffran efter är poängen vi fick och siffran inom parentes visar med hur många poäng vi ökat sedan förra mätningen.

 • Offentlighet och demokrati: 68 (+16)
 • Tillgänglighet och brukarorientering: 85 (+5)
 • Politisk styrning och kontroll: 86 (+20)
 • Ledarskap, ansvar och delegation: 74 (+15)
 • Resultat och effektivitet: 70 (+19)
 • Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik: 74 (+3)
 • Verksamhetsutveckling: 71 (+16)
 • Kommunen som samhällsbyggare: 87 (+5)

Ett bra verktyg för vårt utvecklingsarbete

När vi utvecklar kvalitet i tjänster och verksamhet i Örebro kommun är målet att vi ska åstadkomma

 • En enklare vardag för dem vi finns till för – privatpersoner, företag och organisationer. Servicen ska alltid ges på lika villkor.
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 • Effektivitet i verksamheten.

Vår utgångspunkt är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I det arbetet blir Kommunkompassen ett bra verktyg för oss – den pekar konkret ut styrkor och förbättringsområden inom vart och ett av de åtta områdena. Vi vet vad vi gör bra och vi vet vad vi behöver se över och förbättra när det gäller att leda verksamhet och att samspela i organisationen.

Så nu tar vi oss an våra förbättringsområden och hoppas på ännu bättre resultat nästa gång.

Rapport för Örebro kommun – Kommunkompassen 2012

Läs mer här om du är nyfiken på Kommunkompassen

Här kan man följa upp och jämföra kommuner som varit med i mätningen