Nya orebro.se tar form

Vi håller för fullt på att utveckla kommunens nya, publika webbplats orebro.se som vi kommer att lansera under senhösten. Det blir mer fokus på mobil användning och på kommunens service, för att bättre möta användarnas behov. Vi har precis avslutat en omgång användartester som visar att vi är på rätt väg.

illu_webb

Målet med den nya designen är att den i högre grad ska bidra till att besökarna hittar det de är ute efter och få svar på sina frågor, oavsett om de surfar via telefon, dator eller surfplatta. Allt fler användare besöker orebro.se med mobila enheter och det ökar hela tiden. Exempelvis besöks sidorna om återvinningscentraler av över 82 % via smarttelefon och sidan om förskolor av över 64 %, sidan om allmänhetens skridskoåkning med hela 84 % och Eyrabadets sida med 74 %.

För att hjälpa besökarna komma rätt har vi valt att rensa bort sådant som tar onödigt fokus och noga avvägt vad som är viktigast på sidorna. Ett arbete som är nog så utmanande på en webbplats som omfattar oerhört mycket information och tjänster. I arbetet med nya orebro.se har vi därför noga tittat på vad besökarna efterfrågar, vad de besöker och använder på nuvarande webbplats och låter det styra den nya utformningen.

Vanlig innehållssida – standardsida

Vi vill att det ska vara tydligt var man har hamnat om man googlar in på en sida, vilket vi vet att en övervägande majoritet av våra besökare gör. Det ska också vara enkelt att ta sig vidare för mer information eller tjänster.

Se bild på standardsidan längre ner. Bilderna är från vår testmiljö så texter och innehåll är inte autentiskt.

Vi har valt att hålla själva standardsidan ren med innehållet i fokus. Textstorleken ändras beroende på hur stor skärm besökaren har. Sök och meny finns åtkomligt i toppen. Om vi har länkar till tjänster eller annat som leder besökaren vidare använder vi så kallade ”actions” (call to action) – i detta fall ansök om bygglov. Den ljusgula rutan är en tillfällig informationsruta – där vi lägger information som vi särskilt vill uppmärksamma om för tillfället. Dessa rutor används vid behov och tas bort när de inte längre är aktuella. Denna typ av (för användaren relevant) information har vi tidigare till stor del haft som nyheter på startsidan, men vi vet att användarna sällan besöker startsidan för att ta del av nyheter och därför missas detta lätt.

Vi använder så kallade plusboxar där användaren fäller ut innehåll. På detta sätt undviker vi att sidorna känns massiva och oöverskådliga eller att vi behöver bygga en struktur med många undersidor. I botten av sidan har vi det vi kallar ”navigeringskort” som hjälper besökaren vidare till andra sidor inom området.

Genomgångssida

Genomgångssidorna har ett syfte – och det är att guida besökaren vidare till det de är ute efter. Här har vi valt att lyfta fram det innehåll som har flest besök. Se bild längre ner.

Startsidan

På startsidan lyfter vi fram de olika ämnesområdena på sajten. Vi har också valt att skilja på service-nyheter (som också återfinns på själva innehållssidorna), driftstörningar och övriga nyheter. På så sätt blir det lättare att snabbt hitta relevant information.

Vi vet att många besöker startsidan för att ta reda på kontaktuppgifter och därför lyfter vi dessa lite extra, förutom att de ligger i såväl sidfot som direkt under sidhuvudet.

Vi är en aktiv kommun inom sociala medier och vi vill visa vilken interaktion som förekommer där, och har på startsidan möjlighet att lyfta inlägg från facebook, instagram och youtube. Utöver det har vi möjlighet att visa flöden av sociala medier på vanliga standardsidor.

På startsidan finns också ”puffar” som leder vidare till andra sidor med information om exempelvis evenemang som vi är delaktiga i. Se bild längre ner.

Sidfoten ser likadan ut på alla sidor och anger avsändarinformation, länkar till övergripande funktioner och tjänster.

Användartester

Vi har precis avslutat en omgång användartester och de har vi genomfört i mobil, desktop och på surfplatta. Vi ville veta hur navigeringen fungerar, om och hur länkar, plusboxar, actions och liknande funktioner uppfattas. Testerna bestod av ett antal uppgifter som testpersonerna skulle utföra och avslutades med lite öppna frågor om upplevelsen, designen och navigeringen. Testerna visade att samtliga testpersoner hade lätt att orientera sig, navigerade mycket snabbt och att det också upplevdes som enkelt att ta sig vidare. Testerna utmynnade i några mindre justeringar men visar att vi är på rätt väg.

Fortsatt arbete

I teamet jobbar vi vidare med att slutföra de stora utvecklingsdelarna och efter sommaren räknar vi med att ha en skarp miljö att börja jobba i och bygga upp innehållet från nuvarande orebro.se. Som vi tidigare har nämnt kommer vi inte i detta läge att skriva om texterna, utan lyfta in kopior av nuvarande texter. Det långsiktiga målet är att omvandla orebro.se – som är hörnstenen i vår externa webbfamilj, till en servicewebb och när vi lanserar har vi tagit ett fösta steg i den riktningen.

När vi lanserar? Det kan vi inte svara på exakt i dags datum, då det är så många delar som är svåra att tidsuppskatta men målet är att orebro.se ska få sitt nya utseende under senhösten.

Kia Lagerqvist, Utvecklingsstrateg
Erik Lundell, Webbstrateg

 

Standardsida

Standardsida-mobil-och-desktop

Genomgångssida 2

Genomgång-2-mobil-och-desktop

Startsida

Startsida-mobil-och-desktop

Koncept för nya orebro.se

I arbetet med kommunens nya webbplats har vi under den senaste tiden tagit stora steg framåt. Vi har nu ett förslag till koncept som Ziggy creative colony har hjälpt oss med.

Vägvalet mobile first

Under resans gång har vi gjort ett antal vägval. Det viktigaste är nog valet att arbeta utifrån strategin ’mobile first’, vilket innebär att vi först och främst designar för mobilitet och mobila enheter. Idag är fortfarande det vanligaste sättet att designa en webbplats att skapa den för stationära eller bärbara datorer och eventuellt i andra hand försöka få den att funka i en mobil eller på en surfplatta. Vi anser att det är viktigt att vända på detta, främst eftersom vi ser att användandet av mobila enheter ökar kraftigt. På orebro.se har andelen besök med telefon/surfplatta ökat från 0 till 30 % sedan 2009. Med största sannolikhet kommer den siffran öka ännu mer och inom kort vara högre än andelen besök med datorer.

Genom att skapa nya orebro.se med strategin mobile first får vi inte bara en webbplats som är rustad för framtidens mobila beteenden, vi får också den positiva bieffekten att vi tvingas fokusera och prioritera innehållet och därigenom lyfta fram det som är viktigast för våra besökare.

Koncept som utforskar

I konceptet för nya orebro.se utforskar vi hur vi kan uppnå våra effektmål genom att dra nytta av teknik och beteenden som idag främst används på mobila enheter.

  • Lokala tjänster: Mobiltelefonen används ofta för att hitta information och tjänster i närheten av där man befinner sig.
  • Här; och nu: Att få veta vilka tjänster som är tillgängliga just nu gör att man lättare kan agera.
  • Uppgiften i fokus: Varje vy innehåller endast det material som behövs för att man ska kunna utföra den uppgift man vill utföra, oavsett vad den är. Navigationen visas när den behövs.
  • Snabba tjänster: Ofta används mobilen när man har några minuter över I väntan på bussen. Det är då viktigt att man snabbt kan nå de tjänster och sidor man söker.
  • Innehåll framför navigation: När skärmytan är begränsad måste fokus ligga på innehållet eller den funktion man vill använda, inte på menyer eller navigation för att nå alla andra sidor.
  • Mobila beteenden: Med mobila beteenden menar vi de interaktioner som skiljer från andra plattformar; att man sveper och använder flera fingrar istället för att hovra exempelvis.

Klickbar prototyp

För att visualisera konceptet har vi fått en klickbar prototyp. Se en liten film som visar den: