Dags för version 7 av Kvalitetshandboken

Kvalitetshandboken ger en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i Örebro kommun. Handboken revideras i slutet av varje år och nu finns version 7 tillgänglig.

Stöd i kvalitetsarbetet

Kvalitetshandboken ger en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun. Här får du en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i kommunen. Stödet redovisas i form av modeller, metoder, verktyg och stödresurser. För detaljinformation hänvisar vi till andra dokument, handböcker och källor.

– En av våra största utmaningar framöver är att hantera en snabbt föränderlig omvärld och därmed behovet av att ställa om våra arbetssätt och vara mer rörliga och flexibla. För att kunna göra det blir systematiken alltmer viktig, säger kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll. Kvalitetshandboken ger en översikt av vilket stöd som finns tillgängligt för ett systematiskt kvalitetsarbete och jag hoppas den kan guida alla i vårt förbättringsarbete.

Nyheter i år

Handboken har kortats och blivit ännu mer av en översikt, med hänvisning till andra källor där man kan läsa mer. Verktyget SIQ-pusslet – Framgångsinsikt – har kommit i ny version med nytt stödmaterial. Kommande års främsta utmaningar beskrivs utifrån en studie som genomförts av SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling).

Här kan du ta del av Kvalitetshandboken, version 7: