Örebro – årets säkerhetskommun!

Vid Skyddsmässan i Stockholm den 24 oktober utsågs vinnaren av årets säkerhetsarbete i 14 olika kategorier. Örebro utsågs som Årets säkerhetskommun i konkurrens med landets 270 kommuner.

Örebro kommun bedriver sedan en tid tillbaka ett väl fungerande systematiskt säkerhetsarbete, med framgång. Kommunens risk- och sårbarhetsmodell används strategiskt av alla andra kommuner inom länet. Örebro är också modellkommun för arbetet mot våldsbejakande extremism och har en samordnare anställd. Örebro kommun har en väl fungerande organisation för medborgarnas trygghet.

Motiveringen till utmärkelsen

”Med ett enträget och systematiskt säkerhetsarbete genom alla led i kommunen, har man lyckats skapa framgångsrika risk- och sårbarhetsmodeller som även andra kommuner fått stor användning av. Hela Sverige har haft ögonen på årets vinnare en längre tid och det är dags att ge Örebro kommun det ultimata erkännandet.”

– Det är väldigt roligt för alla inblandade, både kommunen, polisen och föreningslivet, att alla insatser som görs för ökad trygghet bedöms som goda av säkerhetsbranschen. Vårt fokus på trygghet som vilar på förebyggande insatser ska fortsätta att utvecklas. Och samarbetet mellan olika aktörer är nyckeln till att arbetet ska bli ännu bättre, säger Kenneth Nilsson (S) Kommunstyrelsens ordförande.

– Denna utmärkelse är en bekräftelse på ett långsiktigt och strategiskt arbete. Det finns ett starkt politiskt stöd för Örebro kommuns säkerhetsarbete som skall genomsyra all verksamhet riktat till kommuninnevånarna, säger Sören Svensson, Säkerhetsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen.

Security Awards är säkerhetsbranschens stora pris som varje år delas ut till de personer eller företag som gör det där lilla extra.

Har du frågor?

Sören Svensson, Säkerhetsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen soren.svensson@orebro.se

Dokumentationen från kvalitetsdagen ”Mycket bättre tillsammans”

Den 13 oktober genomfördes vår interna kvalitetsdag ”Mycket bättre tillsammans”. Även kollegor från regionen var inbjudna. Här finns nu presentationerna från seminarierna att hämta hem för er som inte når dem på vårt intranät.

Bygglovs-forandringsresa-livet-efter-kvalitetskonferensen

Delaktighetsresan-pa-samhallets-slingrande-och-kurviga-vag

Effektivisera-arbetet-med-google-maps

Fran-start-till-mal-systematiskt-kvalitetsarbete-i-forskolan

Hitta-ratt

Kan-samverkan-bidra-till-inflytande-sjalvstandighet-och-delaktighet

Kollegialt-samarbete-och-larande-for-att-forbattra-och-fornya

Kultur-bygger-broar

Om-en-skola-for-alla-och-vagen-dit

Samverkan-en-vinst-for-alla

Servicecenter-en-katalysator-for-en-mer-effektiv-och-kvalitativ-medborgarservice

Spraklaget-en-spraksatsning-for-vuxna

Stolta-promenerare-en-meningsfull-vardag-med-stod-fran-det-civila-samhallett

Teckensprak-pa-servicecenter-teckensprak-i-hela-kommunen

Uppstroms-vi-vann-orebro-kommuns-kvalitetspris-2015

Valj-attityd-arbetsmiljoarbete-for-teamutveckling

Örebromodellen-sa-sakras-en-av-sveriges-hogsta-nybyggnadstakter

Är-det-normalt-att-vara-lite-glomsk

 

Mycket bättre tillsammans – igen!

I samband med att vi var Sveriges kvalitetskommun anordnade vi en kvalitetskonferens då vi bjöd in andra kommuner. Den gick av stapeln 2014. Vi tyckte då också det var viktigt att vi internt skulle få visa varandra allt bra som görs i verksamheterna, och anordnade därför även en intern kvalitetsdag. I år var det dags igen. Vår interna kvalitetskonferens har namnet ”Mycket bättre tillsammans”.

Syftet med kvalitetsdagen är dels att bidra till lärande mellan olika verksamhets- och förvaltningsområden, dels att bidra till en positiv självbild och ökad stolthet hos medarbetare och chefer.

Kommunstyrelsens ordförande, Kenneth Nilsson, inledde dagen.

– Det går bra för oss, vi växer och frodas, men vi har en del utmaningar att ta oss an. Ansträngningen ger resultat, men vi kan bara klara det om vi gör det tillsammans.

– Låt oss inspireras av varandra, sa Kommundirektör Anne Andersson. Vi har många utmaningar i vardagen, men vi behöver landa i och vara stolta över att vi har viktiga jobb. Vi är jättestolta över ert arbete.

Under dagen föreläste många olika verksamheter om sitt kvalitetsarbete. Vi fick bland annat höra om hur kultur bygger broar, om hur vi med ”Örebromodellen” säkrar en av Sveriges högsta nybyggnadstakter, om hur vårt Servicecenter är en katalysator för en mer effektiv och kvalitativ medborgarservice, om hur kollegialt samarbete och lärande bidrar till att förbättra och förnya, om hur man kan effektivisera arbetet med Google maps och hur man med smarta verktyg kan förbättra arbetsmiljön radikalt och utveckla arbetsgrupper som team. Många talade om vikten av samverkan, vilket ger ännu mer kraft till namnet på konferensen: Mycket bättre tillsammans.

I utställningsområdet fanns trettioåtta intressanta montrar och vi kan bara konstatera – vi har mycket att lära av varandra.

Vem du än är, är du välkommen hit

Kvalitetskonferens

Startskott för konferensen var Örebrolåten, teckentolkad förstås, som sig bör i Europas teckenspråkshuvudstad. Dagen till ära tolkad både på film och live på scen av Tommy Krångh, utvecklingsledare på Servicecenter. Budskapet i låten är svårt att missa:

”Vem du än är, är du välkommen hit. Vi bygger vår stad, bit för bit”. Nyfiken på att lyssna? Här hittar du Örebrolåten.