Budget- och skuldrådgivning utan kötider genom smart arbetssätt och utvecklade verktyg

På Budget- och skuldrådgivningen i Örebro kommun jobbar Gert Johansson, Lena Andersson och Bengt Nilsson. Där kan man få råd och stöd om man har problem med sin ekonomi eller behöver hjälp med att hantera sina skulder. Rådgivningen är kostnadsfri, inga register förs över dem man har kontakt med och man kan vara anonym.

– Vi blir kontaktade av alla åldersgrupper och frågorna varierar, säger Gert Johansson. Man vill ta kontroll över sin ekonomi. En del vill få tips och råd om hur de kan strukturera upp sin ekonomi, andra söker hjälp med skuldsanering.

För de privatpersoner som söker hjälp är det lätt att besöka Gert, Lena och Bengt, som sitter i lokaler i Rådhuset, centralt beläget i Örebro. Rådgivningen sker dock ändå mest via telefon, men även via e-post. På Örebro kommuns webbplats finns också en del material att hämta.

Effektivare arbetssätt fick bort kötiden

I samband med att Örebro kommun varje år delar ut ett internt kvalitetspris, så ges även hedersomnämnanden till dem som åstadkommit förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för kommunens medborgare. År 2012 var det bland annat Budget- och skuldrådgivningen som fick ett hedersomnämnande för sitt fina kvalitetsarbete.

De hade då lagt om sitt arbetssätt på ett sådant sätt att kötiden minskade drastiskt. Nu har den helt försvunnit – alla sökande kan få hjälp direkt. Hur lyckades man då med detta?

– Vi styrde helt enkelt om verksamheten så att vi i första steget hjälper människor via telefon och e-post. Många ärenden är av lite enklare art och då kan man snabbt hjälpa till genom att kommunicera på det viset, berättar Gert. Då får vi tid över att svara upp bättre på mer komplicerade ärenden. Vi kan helt enkelt ta hand om fler komplicerade ärenden, så att fler får hjälp, samtidigt som vi inte har någon kötid.

– Vi kan även jobba mer förebyggande, för att förhindra över- och skuldsättning. Vi träffar fler som ännu inte ”fallit” för långt. En särskild målgrupp för det förebyggande arbetet är unga vuxna.

När de som rådgivare får kontakt med en rådsökande person ringar de snabbt in vad ärendet handlar om och om det är av enklare eller mer komplicerad typ. Det gör de genom att använda en enkel samtalsguide.

– Man kan nästan inte undvika att komma in på existentiella frågor när det handlar om ekonomi, säger Gert. Samtalsguiden hjälper oss att snabbt ta reda på hur den personliga situationen ser ut både vad gäller t.ex. familj, boende, ålder etc, men även den ekonomiska situationen.

Framgångsfaktorer för en kortare process

 • De flesta ärenden kan hanteras snabbt. Därför är det viktigt att snabbt ringa in problemet och sedan hantera ärendet med stegvisa åtgärder. Samtalsguiden är därför ett viktigt verktyg.
 • Ha koll på processen så att ärendena kan slussas vidare i rätt spår och med rätt inriktning.
 • E-post och mallar på kommunens webbplats hjälper mycket, men dialog är viktigt. Det räcker inte att bara dela ut material.

– Vi slutar aldrig att utveckla och förenkla de verktyg som vi har och använder och vi utvecklar och testar även nya verktyg, berättar Gert. Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete. Nu har vi till exempel arbetat fram enkla mallar för att sammanställa ett nuläge och ett önskat läge för privatpersonens ekonomi – en grund för att klarlägga, söka kunskaper och göra en strategi för framtiden.

Har du frågor om utvecklingsarbetet?

Kontakta gärna Gert, Lena och Bengt på budget.skuldradgivning@orebro.se.

Du kan även läsa mer på Örebro kommuns webbplats.

I senaste numret av Koll på pengarna presenteras också Budget- och skuldrådgivningsenheten.

10 reaktion på “Budget- och skuldrådgivning utan kötider genom smart arbetssätt och utvecklade verktyg

  • Hej Sandra,
   Jag sätter dig i kontakt med Gert via e-posten så kan han visa dig hur den ser ut.
   Carina

 1. Som ny i yrket skulle även jag önska att få ta del av dessa. Har själv några tankar och idéer hur man kan förbättra rådgivningen i min kommun men om någon redan kommit på något bra är det ju synd att ”uppfinna hjulet igen”. 🙂

  • Hej Amil,

   Gert har tyvärr slutat i kommunen, men jag ska se om jag inte kan sätta dig i kontakt med någon av de andra på enheten.

   Carina 😀

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *