Vi ska bli bättre på att ta emot och utveckla smarta idéer!

Vi ska bli bättre på att ta emot och utveckla smarta idéer! Vinnova har beviljat oss medel till en förstudie om en idésluss i Örebro kommun.

Vad gör man med det där spännande förslaget som vi inte riktigt kan ta om hand i vardagen? Nu påbörjas en förstudie om att upprätta en idésluss i Örebro kommun. Tanken med slussen är att den ska vara ”en-väg-in” för de medarbetare som har utvecklingsidéer och som behöver stöd för att ta dessa vidare. Genom slussen ska man kunna få hjälp med att bedöma intresset för idén, och stöd att slussas vidare till ”rätt” instans. Denna instans kan finnas internt, t.ex. hos en innovationssluss eller liknande, eller externt hos någon av kommunens samverkanspartners.

– Förstudien ska löpa fram till 30 juni 2016, sedan är tanken att slussen ska öppnas någon gång under hösten därefter, säger Cathrin Andersson, processledare för systematisk kvalitetsutveckling och projektledare för idéslussen. En intern projektgrupp ska arbeta med utformning av slussen, upprätta samverkan och arbeta med förankring och kännedom.

11 ansökningar av 38 beviljades utvecklingsmedel från Vinnova. Förstudierna kommer att följas av forskare och satsningen är en del i den överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet som Vinnova har med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vinnovas motivering

”Ansökan beskriver en plan för att ta tillvara, testa och utveckla innovativa idéer och förslag för kommunen som helhet. Ansökan bedöms ha en god förankring och styrning samt passar väl in i befintliga strukturer och arbetssätt kopplat kommunens kvalitetsarbete. Aktörskonstellationen anses vara trovärdig och det finns en god potential för ett utvecklat regionalt samarbete, vilket ökar möjligheten till ett lyckat resultat”.

Läs mer på Vinnovas webbplats.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta projektledaren för idéslussen: Cathrin Andersson, cathrin.andersson@orebro.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *