Nytt rekordresultat för Örebro kommun i utvärderingen Kommunkompassen

Örebro kommun blev Sveriges kvalitetskommun 2013. Till grund för nomineringen låg Sveriges Kommuner och Landstings utvärdering Kommunkompassen som gjordes 2012. Kommunkompassen bedömer kommunens förmåga att leda, styra och samverka. Nu har resultatet av den nya mätningen för 2015 kommit, och Örebro kommun fick den högsta poäng som någonsin tilldelats en kommun!

Vid mätningen 2012 fick Örebro kommun 615 poäng, den näst högsta bedömningen av alla kommuner som genomfört utvärderingen fram till dess. För att säkerställa att kommunens utvecklingsarbete fortgår i rätt riktning, beställdes en ny utvärdering i september i år. Poängen denna gång blev 650, den högsta poäng som någonsin utdelats till någon kommun.

– Jag tror inte att det undgått någon att Örebro växer så det knakar och att vi som leder kommunen har väldigt höga ambitioner både för hur kommunen utvecklas och för hur kommunen fungerar. Som skattebetalare ska man känna sig trygg i att Örebro kommun bedriver en effektiv och väl fungerande verksamhet. Och att få den högsta poäng som någon kommun någonsin fått och att vi får bättre resultat inom alla delområden är naturligtvis ett oerhört starkt kvitto på det, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här är oerhört glädjande. När man får en fin utmärkelse, som vi fick 2013, kan det finnas en risk att man blir nöjd, och att man tycker att man är framme. Men, framme kanske man aldrig är, och en utmärkelse kan aldrig vara mer än ett delmål. Den nya utvärderingen visar på kommunens förmåga att hålla i och hålla ut, och att vi faktiskt är väldigt bra på det där med att ständigt förenkla, förnya och förbättra, till nytta för våra medborgare, säger Staffan Isling, kommundirektör.

– Kommunkompassen bedömer åtta olika områden. Det handlar om allt från brukarorientering till resultat och effektivitet. En styrka är att vi håller väldigt hög nivå på samtliga områden, och att vi dessutom förbättrat oss på samtliga, säger Catharina Centerfjäll, kvalitetsdirektör.

Som exempel på förbättringar nämner SKL kommunens Servicecenter och satsningar på samverkan med föreningsliv samt andra aktörer i regionen och nationellt, liksom utvecklingen av en strategi för internationell samverkan.

Läs hela rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *