Kommunkompassen – ett verktyg för granskning och utvärdering av Örebro kommun

Om vi en gång fått veta, av externa utvärderare, att mycket av det vi gör i Örebro kommun gör vi väldigt bra – till och med så bra att vi utnämndes till Sveriges kvalitetskommun – är det då inte smartast att avstå från en ny granskning? Är man på topp så är man, och sen kan det väl bara gå utför …?

Så skulle man kanske kunna tänka. Men ett resultat behöver underhållas, och en utmärkelse, hur fin den än är, kan aldrig vara mer än ett delmål. Vi är ju inte ”framme” eller ”färdiga” – det blir vi nog aldrig. I Örebro kommun vill vi förstås fortsätta jobba med att förenkla, förnya och förbättra till nytta för våra medborgare. Då kan en utvärdering vara ett väldigt bra verktyg för att veta om vi även fortsättningsvis är på rätt väg eller om vi behöver utveckla oss inom något område.

Av den anledningen har kommunen beställt en ny Kommunkompassen-utvärdering, som ska genomföras 30 september – 1 oktober. Kommunkompassen utvärderar förmågan att leda och samspela i organisationen. Externa granskare möter och intervjuar olika grupper av chefer, politiker och fackliga företrädare. De går också igenom mängder av dokument och handlingar för att se hur förutsättningar för effektiv utveckling ser ut.

Utvärderingen resulterar i en rapport, där kommunen poängsätts, där starka områden lyfts fram och där man får konkreta förslag på utvecklingsmöjligheter där det behövs. Använder vi rapporten som det verktyg den kan vara, då kan vi vara ganska säkra på att utvecklingen – den fortsätter!

Läs mer om Kommunkompassen.

Har du frågor om hur vi jobbar med Kommunkompassen i Örebro kommun?

Välkommen att höra av dig till Cathrin Andersson, processledare för systematisk kvalitetsutveckling, cathrin.andersson@orebro.se.