Hur vill du ha det som äldre?

När vi blir äldre vill vi ha det bästa möjliga av livet. Men det är bara du själv som vet vad som är bäst för just dig och dina anhöriga. Därför har Örebro kommun nu inlett en brett upplagd medborgardialog för att ta fram mål och strategier för Sveriges bästa äldreomsorg.

En första etapp – en medarbetardialog – ägde rum under senvåren och under sommaren. Den håller just nu på att sammanställas och kommer att presenteras under september. Nu pågår den inledande delen av medborgardialogen. 6 000 personer som idag får någon form av insatser med stöd av beslut i Örebro kommun har fått ett informationsbrev med frågeformulär och svarskuvert hemskickat.  Men medborgardialogen vänder sig till alla som bor i Örebro kommun. Informationskuvertet finns därför att hämta upp på bibliotek och kommunala träffpunkter. Dessutom finns där datorer för den som vill gå in och svara direkt i webbenkäten. Enklast är förstås att själv gå in på orebro.se/bastaaldreomsorg och besvara frågorna, på svenska eller finska.

– Målet är att få in 6 000 svar, säger uppdragsledare Berit Hjalmarsson. Idag tror vi att vi har fått in mellan 1 500 och 2 000 svar. Men vi har flera veckor kvar och kommer att ha olika aktiviteter, för att få in så många svar som möjligt.

Svaren kommer att sammanställas och presenteras i form av ytterligare en etapp av medborgardialogen, då med de förtroendevalda i centrum. Det blir under den andra delen av november.

– Därefter hoppas vi kunna skriva fram förslag till mål och strategier för att Örebro kommun ska kunna utveckla och bygga upp den äldreomsorg som invånarna vill ha, säger Berit Hjalmarsson.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt utvecklingsarbete för att åstadkomma Sveriges bästa äldreomsorg. Läs på vår webbplats orebro.se/bastaaldreomsorg. Du är också välkommen att kontakta uppdragsledare Berit Hjalmarsson, berit.hjamarsson@orebro.se.