Kommunkompassen – ett verktyg för granskning och utvärdering av Örebro kommun

Om vi en gång fått veta, av externa utvärderare, att mycket av det vi gör i Örebro kommun gör vi väldigt bra – till och med så bra att vi utnämndes till Sveriges kvalitetskommun – är det då inte smartast att avstå från en ny granskning? Är man på topp så är man, och sen kan det väl bara gå utför …?

Så skulle man kanske kunna tänka. Men ett resultat behöver underhållas, och en utmärkelse, hur fin den än är, kan aldrig vara mer än ett delmål. Vi är ju inte ”framme” eller ”färdiga” – det blir vi nog aldrig. I Örebro kommun vill vi förstås fortsätta jobba med att förenkla, förnya och förbättra till nytta för våra medborgare. Då kan en utvärdering vara ett väldigt bra verktyg för att veta om vi även fortsättningsvis är på rätt väg eller om vi behöver utveckla oss inom något område.

Av den anledningen har kommunen beställt en ny Kommunkompassen-utvärdering, som ska genomföras 30 september – 1 oktober. Kommunkompassen utvärderar förmågan att leda och samspela i organisationen. Externa granskare möter och intervjuar olika grupper av chefer, politiker och fackliga företrädare. De går också igenom mängder av dokument och handlingar för att se hur förutsättningar för effektiv utveckling ser ut.

Utvärderingen resulterar i en rapport, där kommunen poängsätts, där starka områden lyfts fram och där man får konkreta förslag på utvecklingsmöjligheter där det behövs. Använder vi rapporten som det verktyg den kan vara, då kan vi vara ganska säkra på att utvecklingen – den fortsätter!

Läs mer om Kommunkompassen.

Har du frågor om hur vi jobbar med Kommunkompassen i Örebro kommun?

Välkommen att höra av dig till Cathrin Andersson, processledare för systematisk kvalitetsutveckling, cathrin.andersson@orebro.se.

Prenumerera på skolmatsmenyer

För ett par veckor sedan presenterade Örebro kommun ett sätt att låta elever och föräldrar prenumerera på skolmatsedlar elektroniskt. Nu finns det också ett lätt sätt att hitta matsedlarna för de flesta skolor i Örebro. Klicka på ”iCal” i tabellen nedan för den skolan du är intresserad av för att prenumerera på den apparat du använder just nu.

Det är dinskolmat.se som publicerar informationen.

Skola Kalender API
Adolfsbergsskolan iCal JSON
Allégården iCal JSON
Almbro skola iCal JSON
Almby skola iCal JSON
Asker skola iCal JSON
Birgittaskolan iCal JSON
Björkhagaskolan iCal JSON
Brickebackens skola iCal JSON
Bruketsskola iCal JSON
Brunnskolan iCal JSON
Eklundaskolan iCal JSON
Engelbrektsskolan iCal JSON
Ervallaskolan iCal JSON
Fridensbergs Förskola iCal JSON
Fridhemsskolan iCal JSON
Garphyttans Skola iCal JSON
Glanshammars skola iCal JSON
Gumaeliusskolan iCal JSON
Hagaskolan iCal JSON
Hampetorps Skola iCal JSON
Hannaskolan iCal JSON
Hattstugans förskola iCal JSON
Hovstaskolan iCal JSON
Internationella Engelska Skolan iCal JSON
Karl Johans skola iCal JSON
Karolinska gymnasiet iCal JSON
Kattungens förskola iCal JSON
Kilsmo Skola iCal JSON
Knagglabacke förskola iCal JSON
Kottebo förskola iCal JSON
Kristinaskolans förskola iCal JSON
Kryddgårdsskolan iCal JSON
Kvinnerstagymnasiet iCal JSON
Latorps Skola iCal JSON
Latorps förskola iCal JSON
Lillåns skola iCal JSON
Lillåns södra skola iCal JSON
Lundbyskolan iCal JSON
Mariebergsskolan iCal JSON
Mellringeskolan iCal JSON
Mosjö skola iCal JSON
Måsens förskola iCal JSON
Navets skola iCal JSON
Norrbyskolan iCal JSON
Nya Karlslundsskolan iCal JSON
Närkes Kils Skola iCal JSON
Odenskolan iCal JSON
Olaus Petriskolan iCal JSON
Proffsgymnasiet iCal JSON
Risbergska gymnasiet iCal JSON
Rostaskolan iCal JSON
Rudbecksgymnasiet iCal JSON
Snöstjärnans förskola iCal JSON
Stora Mellösa Skola iCal JSON
Stureskolan iCal JSON
Sveaskolan iCal JSON
Sörbyskolan iCal JSON
Sörbyängsskolan iCal JSON
Tegnérskolan iCal JSON
Tullängsgymnasiet iCal JSON
Valpebo förskola iCal JSON
Villekulla förskola iCal JSON
Vintrosa Skola iCal JSON
Vintrosa förskola iCal JSON
Virginska gymnasiet iCal JSON
Vivallaskolan iCal JSON
Västra Engelbrektsskolan iCal JSON
Wadköpings Förskola iCal JSON
Wallerska skolan iCal JSON

Kalender-maltidsinformation-cropKalender-maltidsinformation-crop-expanded

Så här kan det se ut när man prenumererar på en skolas matsedel på en surfplatta.

Listan kan komma att uppdateras där den egentligen är publicerad så om du hittar den här sidan ett tag efter 2015-09-23 och inte hittar din skola i listan nedan kan du testa originalsidan.

 

Hur vill du ha det som äldre?

När vi blir äldre vill vi ha det bästa möjliga av livet. Men det är bara du själv som vet vad som är bäst för just dig och dina anhöriga. Därför har Örebro kommun nu inlett en brett upplagd medborgardialog för att ta fram mål och strategier för Sveriges bästa äldreomsorg.

En första etapp – en medarbetardialog – ägde rum under senvåren och under sommaren. Den håller just nu på att sammanställas och kommer att presenteras under september. Nu pågår den inledande delen av medborgardialogen. 6 000 personer som idag får någon form av insatser med stöd av beslut i Örebro kommun har fått ett informationsbrev med frågeformulär och svarskuvert hemskickat.  Men medborgardialogen vänder sig till alla som bor i Örebro kommun. Informationskuvertet finns därför att hämta upp på bibliotek och kommunala träffpunkter. Dessutom finns där datorer för den som vill gå in och svara direkt i webbenkäten. Enklast är förstås att själv gå in på orebro.se/bastaaldreomsorg och besvara frågorna, på svenska eller finska.

– Målet är att få in 6 000 svar, säger uppdragsledare Berit Hjalmarsson. Idag tror vi att vi har fått in mellan 1 500 och 2 000 svar. Men vi har flera veckor kvar och kommer att ha olika aktiviteter, för att få in så många svar som möjligt.

Svaren kommer att sammanställas och presenteras i form av ytterligare en etapp av medborgardialogen, då med de förtroendevalda i centrum. Det blir under den andra delen av november.

– Därefter hoppas vi kunna skriva fram förslag till mål och strategier för att Örebro kommun ska kunna utveckla och bygga upp den äldreomsorg som invånarna vill ha, säger Berit Hjalmarsson.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt utvecklingsarbete för att åstadkomma Sveriges bästa äldreomsorg. Läs på vår webbplats orebro.se/bastaaldreomsorg. Du är också välkommen att kontakta uppdragsledare Berit Hjalmarsson, berit.hjamarsson@orebro.se.

 

Från pappersarkiv till öppna data

Redovisningsenheten ligger tre trappor upp i Rådhuset, här jobbar Therése Ljung tillsammans med ca 20 personer. I en av de rosa korridorerna finns en dörr med skylten ”Arkiv”, här inne finns bland annat fakturor från de senaste tio åren sorterade i arkivboxar. Totalt får kommunen in mer än 200 000 fakturor per år. Men nuförtiden är nästan 80 procent av alla fakturor elektroniska och pappersfakturorna scannas in. Istället för arkivet används öppna data, som är ett digitalt arkiv och öppet för alla. Här kan du hitta fakturor från 2010 fram till idag som öppna data. Är du nyfiken på kommunens övriga öppna data kan du kolla här orebro.se/psidata

Öppna-ekonomi-data-liten

Såhär ser öppna data ut.

Therése är ekonomiadministratör på kommunens redovisningsenhet. Enhetens Användarstöd ger kommunens personal support i ekonomisystemet, och till enhetens Fakturacentral kan företag och privatpersoner ringa. Om du ringer hit kan det vara Therése som svarar, en av hennes arbetsuppgifter är att svara i telefon några timmar i veckan.

Öppna data minskar arbetsbelastningen för Redovisningsenheten.

– Vi har en skyldighet att arkivera i tio år och förr sparades alla papperskopior. Så när någon ringde och ville ha ut en faktura fick man gå och leta i arkivet. Nu är alla fakturor elektroniska. Vi började scanna in fakturor 2005, så vi har de senaste tio åren digitalt, berättar Therése.

Örebro kommun började med öppna data år 2012. I öppna data finns (bland annat) information om alla fakturor tillgänglig som Excel-filer. Där hittar du uppgifter om leverantörer, summor m.m. Men inte själva fakturan. En tanke inför framtiden är att kanske kunna lägga ut filerna med fakturorna också. Men det är svårt eftersom viss information är känslig, till exempel fakturor som rör socialtjänsten eller fakturor där det står namn och personnummer.

– Vi får mer specifika frågor efter att vi började med öppna data, och sparar på så sätt arbetstid. De som hör av sig vet oftast vad de vill ha. De har varit inne på öppna data och kollat först, och begär ut fakturorna som de är intresserade av. Det är också positivt att vi får hjälp att granska kommunens redovisning av alla som använder öppna data, säger Therése.

IMG_0267

Therése Ljung visar hur det ser ut i arkivet – massa papper i arkivboxar och pärmar.

Vem är det som använder öppna data?

Både företag och privatpersoner har nytta av öppna data, det sparar tid för alla. Det går att kolla upp saker direkt vilket gör att de som ringer vet vad de behöver. Och sedan är det många som inte ens behöver höra av sig till Redovisningsenheten, de går bara in på öppna data och nöjer sig med informationen de hittar där. Therése ger några exempel på vanliga ärenden:

Exempel 1 – den nyfikna

En privatperson hör något på nyheterna eller läser i tidningen och blir nyfiken. Personen kan till exempel ringa och fråga hur mycket kommunen betalar för hotell per år.

– Det rör sig om kanske 1 000 fakturor. Det blir inte hanterbart för en person att ta emot elektroniska kopior på alla de fakturor, men ofta räcker det att ge en summa. Det är lätt att ta fram, och om personen vill veta mer kan hen gå in på öppna data och se alla siffror där, och se att vi inte undanhåller något.

Exempel 2 – granskaren

En annan privatperson ser på Uppdrag granskning, det kan handla om en annan kommun och så vill personen veta hur det är i Örebro.

– Det brukar alltid komma in frågor efter Uppdrag granskning. Till exempel, hur mycket kostar det Örebro kommun att vara med i Almedalen? Då får vi kolla på löner, hotellräkningar och andra utgifter.

Exempel 3 – företag

Företag hör ofta av sig med frågor kopplat till upphandlingar, det kan vara före eller efter om de vill överklaga.

– När Upphandlingsenheten går ut med att de vill ha in offerter hör företag av sig. De vill kolla på fakturor från företagen som redan är upphandlade, så de vet vilken prisnivå de ska lägga sig på för att ha en chans. Och efter upphandlingen vill företagen se vad andra erbjudit och om de som vann verkligen var billigare.

Exempel 4 – informationsförsäljaren

Öppna data har skapat en ny marknad för företag som säljer offentlig information. Och företag som utvecklar appar har nytta av öppna data eftersom de kan hämta informationen direkt därifrån. Antalet företag som begär ut information till sina kunder har ökat.

Exempel 5 – media

Media, till exempel tidningar och tv, hör av sig när de ska göra ett reportage om något speciellt.

– Nu senast var det SVT som undrade om kommunen polisanmält några företag för bluffakturor under 2015, och vi kunde glädjande nog meddela att vi inte behövt göra det sedan december 2014.