Servicecenters besökslokal ska bli världsbäst

Vad är Servicecenter?

Servicecenter innebär för oss en ingång till Örebro kommun för privatpersoner och företag. Servicecenter kan man kontakta via telefon, bildtelefon, Skype, besök, e-post, post, webben www.orebro.se och via sociala medier. Här kan du läsa mer om Servicenter: http://www.orebro.se/36868.html.

”Världens bästa besökslokal”

Servicecenter genomför nu ett arbete med att förbättra sin besökslokal för att ge besökarna bättre service. Projektgruppen ”Världens bästa besökslokal” ska ta fram två förbättringsförslag innan midsommar. Beslutet om vad som ska göras tas i höst.

Stor lokal med informationsdisk och pelare, två kvinnor står vid disken

Samlar in feedback

– Genom det här arbetet vill Servicecenter förenkla för medborgarna. Just nu utvärderar projektgruppen allt från besökslokalens utformning och vilka kompetenser som finns, till hur vi tar hand om medborgarna och vårt bemötande, säger Jennifer Benckert på Serviceakademin.

Hon ingår i projektgruppen tillsammans med sju andra. De jobbar nu med att samla in och sammanställa erfarenheterna och den feedback som kommit in till Servicecenter under året både från kommunvägledarna, förvaltningarna och besökarna. Sammanställningen kommer att ligga till grund för två förslag på hur Servicecenters besökslokal ska utvecklas. Det kommer att innehålla förslag på

  • besökslokalens utformning
  • bemanning – vilka kompetenser som ska finnas på plats
  • kompetensutveckling för kommunvägledarna
  • hur arbetsrutinerna ska vara utformade.

Inspiration från andra

Projektgruppen har också hämtat inspiration från andra verksamheter till hur Servicecenter kan utvecklas. Bland annat har de träffat Arbetsförmedlingen som berättade om hur de gör vid sina fysiska möten.

Johan Wittenfelt är projektledare för projektgruppen ”Världens bästa besökslokal” på Servicecenter, han berättar att deras mål är att skapa en tydlig och enhetlig bild av nuläget.

– Utmaningen har varit att analysera situationen utifrån flera olika perspektiv där vi har behövt kliva ur vårt egna perspektiv och kliva in medborgarnas perspektiv. Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas? Vi vill skapa så mycket delaktighet från vår personal och omgivning som vi kan, allas åsikter är viktiga, säger Johan.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Johan Wittenfelt på johan.wittenfelt@orebro.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *