Filmer från Örebro kommun!

Vi producerar kontinuerligt filmer. Har du inget för dig i sommar, kolla gärna in några av dem!

Filmer om kvalitetsprisvinnare

Kvalitetspriset uppmärksammar en verksamhet som med utveckling i fokus och handlingskraft har åstadkommit förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för kommunens medborgare. Kvalitetspriset kan sökas av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt verksamheter som kommunen har entreprenadavtal med. Vinnarna får statyetten ”Nya steg” (konstnär Göran Hägg), diplom samt 100 000 kronor att använda för fortsatt utvecklingsarbete och kompetenshöjning.

Bedömningen görs året innan, priset får man året efter. De tre senaste årens vinnare kan du se här!

2015 Upp ur diket – Bygglovsavdelningens utvecklingsresa

2014 Känslor, relationer och sexualitet – att förstå och bli förstådd

2013 Skolrestaurangerna i skolområde sydost

Film om solenergi

Solkartan på orebro.se

Filmer om personlig assistans

Personlig assistans från Örebro kommun – allt är möjligt med rätt stöd

Personlig assistans från Örebro kommun – så här går det till

Film om frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet i Örebro kommun

Film om friluftskommun

Naturnära Örebro – Sveriges friluftskommun flera år i rad

Nya gymnasiewebbar – näst på tur när vi utvecklar externwebbar

Nu håller vi på att ta fram nya gymnasieskolwebbar. Nuvarande webbplatser har inte utvecklats på väldigt länge och kommer att få en ny design och anpassas för att fungera i mobiler och surfplattor. Redan till gymnasiemässan i mitten av oktober ska gymnasierna ha nya startsidor och sidor om de olika programmen klara.

Arbetet med nya skolwebbplatser började redan för flera år sedan, då vi gjorde ett grundligt arbete med effektkarta och målgruppsanalys. Ett arbete som vi har nytta av även nu när vi har jobbat igenom user stories och underlag för det design- och utvecklingsarbete som startats.

Att göra om webbplatserna är ett eget uppdrag, men också en direkt fortsättning på den fördjupningsdel för orebro.se som vi har jobbat intensivt med under vinter och vår. Mycket av den design och funktionalitet som vi utvecklat där kan vi nu återanvända. Det är också en anledning till att vi kan klara en mycket snäv tidplan.

Tydligare och mer enhetligt innehåll
Skolledningen har under våren gett direktiv för utvecklingen och gymnasieskolorna har också genomfört varumärkesarbete under det senaste året och tagit fram information till programblad som kommer att utgöra viktigt innehåll för webbplatserna. Jämfört med dagens gymnasieskolwebbplatser kommer det att bli ett tydligare fokus på marknadsföring för blivande elever. Sidorna som presenterar programmen och utbildningarna kommer att bli tydligare och mer enhetliga, då vi vet att det är välbesökta sidor som många kommer till direkt från Google.

Webbplatserna kommer också att göras följsamma (responsiva) så att de fungerar i mobil och surfplattor. Detta är särskilt viktigt för gymnasiernas målgrupper som är frekventa användare av mobila enheter.

På skolornas webbplatser kommer man att kunna söka såväl inom den egna webbplatsen som inom orebro.se vilket gör att man kan komma åt exempelvis styrande dokument eller liknande.

Titta på skisser
(observera att själva innehållet inte är helt autentisk utan kan vara helt eller delvis påhittat)

Startsida
http://orebro201113531024819.webflow.io/

Sida för program
http://orebro201113531024819.webflow.io/100-egen-skolwebb-programsida-rev

Jobbar agilt i scrum
Rent uppdragsmässigt jobbar vi fortsatt agilt i Scrum med dagliga avstämningar, något som gör att vi kan vara snabba och prioritera det viktigaste först. Förutom att vi har en egen utvecklare jobbar vi (precis som i fördjupningsdelen) tillsammans med Advant produktionsbyrå (design) och SoleilIT (utveckling). Publiceringsverktyget är Sitevision.

/ Kia Lagerqvist, utvecklingsstrateg
Ulrika Edberger, skolwebbinformatör
Erik Lundell, webbstrateg

Servicecenters besökslokal ska bli världsbäst

Vad är Servicecenter?

Servicecenter innebär för oss en ingång till Örebro kommun för privatpersoner och företag. Servicecenter kan man kontakta via telefon, bildtelefon, Skype, besök, e-post, post, webben www.orebro.se och via sociala medier. Här kan du läsa mer om Servicenter: http://www.orebro.se/36868.html.

”Världens bästa besökslokal”

Servicecenter genomför nu ett arbete med att förbättra sin besökslokal för att ge besökarna bättre service. Projektgruppen ”Världens bästa besökslokal” ska ta fram två förbättringsförslag innan midsommar. Beslutet om vad som ska göras tas i höst.

Stor lokal med informationsdisk och pelare, två kvinnor står vid disken

Samlar in feedback

– Genom det här arbetet vill Servicecenter förenkla för medborgarna. Just nu utvärderar projektgruppen allt från besökslokalens utformning och vilka kompetenser som finns, till hur vi tar hand om medborgarna och vårt bemötande, säger Jennifer Benckert på Serviceakademin.

Hon ingår i projektgruppen tillsammans med sju andra. De jobbar nu med att samla in och sammanställa erfarenheterna och den feedback som kommit in till Servicecenter under året både från kommunvägledarna, förvaltningarna och besökarna. Sammanställningen kommer att ligga till grund för två förslag på hur Servicecenters besökslokal ska utvecklas. Det kommer att innehålla förslag på

  • besökslokalens utformning
  • bemanning – vilka kompetenser som ska finnas på plats
  • kompetensutveckling för kommunvägledarna
  • hur arbetsrutinerna ska vara utformade.

Inspiration från andra

Projektgruppen har också hämtat inspiration från andra verksamheter till hur Servicecenter kan utvecklas. Bland annat har de träffat Arbetsförmedlingen som berättade om hur de gör vid sina fysiska möten.

Johan Wittenfelt är projektledare för projektgruppen ”Världens bästa besökslokal” på Servicecenter, han berättar att deras mål är att skapa en tydlig och enhetlig bild av nuläget.

– Utmaningen har varit att analysera situationen utifrån flera olika perspektiv där vi har behövt kliva ur vårt egna perspektiv och kliva in medborgarnas perspektiv. Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas? Vi vill skapa så mycket delaktighet från vår personal och omgivning som vi kan, allas åsikter är viktiga, säger Johan.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Johan Wittenfelt på johan.wittenfelt@orebro.se.