Presentationer och annat material från kvalitetskonferensen i Örebro 20-21 november

Vi vill återigen tacka för det stora engagemanget vi mötte på den kvalitetskonferens vi anordnade i Örebro 20-21 november. Vi hoppas på vidare kontakter och utbyte med er.

Här hittar du alla de presentationer och en del annat material som visades på konferensen. För att nå presentationerna klickar du på respektive rubrik. Länkar till eventuellt annat material, t.ex. handböcker, hittar du under rubriken. Missa inte heller vår lilla ”spontanfilm” från fredagmorgonen, då Visukalen drog igång ett teckentolkat framförande av ”Fame”.

Torsdagen den 20 november

Välkommen – inledning

Lena Baastad, lena.baastad@orebro.se

Inledningsseminarium – styrmodellen

Lena Baastad, lena.baastad@orebro.se
Staffan Isling, staffan.isling@orebro.se
Madelene Lagerlöf, madelene.lagerlof@orebro.se
Fredrik Lundquist, fredrik.lundquist@orebro.se

50/50 eller 70/30? – Gender budgeting

Johanna Ek, johanna.ek@orebro.se

Matchad kompetens och uppdrag i en lärande organisation

Johanna Viberg, johanna.viberg@orebro.se

Kvalitetshandboken – en intern bestseller

Kvalitetshandbok – så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun (inlägg med länk till handboken)

Catharina Centerfjäll, catharina.centerfjall@orebro.se
Cathrin Andersson, cathrin.andersson@orebro.se

Örebro kommuns processledningsmodell – en kvalitetsresa

Processledningsmodell – en handbok för Örebro kommun (inlägg med länk till handbok)
Processkartläggning – en metodhandbok för Örebro kommuns processhandledare (inlägg med länk till handbok)

Carina Asplund, carina.asplund@orebro.se

Från tabubelagd svårighet till metodstödd möjlighet

Lena Lagren, lena.lagren@orebro.se

Partnerskap Vivalla

Margareta Borg, margareta.borg@orebro.se
Thomas Gustafsson, thomas.gustafsson@orebro.se

Linje 14 – 10 år senare

Marie Holm, marie.holm@orebro.se
Muamer Sepic, muamer.sepic@oru.se
Anders Trumberg, anders.trumberg@orebro.se

Öreför – 1+1+1+1=5

Maria Lindborg, maria.lindborg@orebro.se

Klimatsmart finansiering – placera och låna för en hållbar framtid

Mats Rodenfelt, mats.rodenfelt@orebro.se
Anne Andersson, anne.andersson@orebro.se
Hanna Arneson, hanna.arneson@orebro.se

Natur för alla – app som öppnar natur- och kulturområden

Therese Aremyr, therese.aremyr@orebro.se
Stefan Peterson, stefan.peterson@orebro.se

Från industrimat till ekologiskt mathantverk i skolrestaurangerna

Carina Andersson, carina.andersson@orebro.se

När det skiter sig

Lars Ferbe, lars.ferbe@orebro.se
Mats Brantsberg, mats.brantsberg@orebro.se

Kvalitet i relationen bygger ett gott företagsklimat

Eva Lilja, eva.lilja@orebro.se

Samverkan mellan universitetet och kommunen stärker regionen

Jens Schollin, jens.schollin@oru.se
Staffan Isling, staffan.isling@orebro.se

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Charlotta Karlsson-Andersson, charlotta.karlsson-andersson@orebro.se
Göran Lunander, goran.lunander@futurum.se
Annelie Sundqvist, annelie.sundqvist@obo.se

Fredagen den 21 november

Inledningsseminarium – uppföljningsmodellen

Staffan Isling, staffan.isling@orebro.se
Anne Andersson, anne.andersson@orebro.se
Ann-Kristin Sundelius, ann-kristin.sundelius@orebro.se

Från policy till plattform

Karolina Samuelsson, karolina.samuelsson@orebro.se
Theresa André, theresa.andre@orebro.se

En bra start för ensamkommande barn och unga

Anna Jakobsson, anna.b.jakobsson@orebro.se
Martha Liw, martha.liw@orebro.se

Sociala investeringar – att motverka utanförskap och kommunala stuprör

Anne Andersson, anne.andersson@orebro.se
Aina Rundgren, aina.rundgren@orebro.se

Hur organiserar vi arbetet för att motverka hemlöshet och utanförskap

Lars Thornberg, lars.thornberg@orebro.se
Åsa Ekholm, asa.ekholm@orebro.se

Samverkan med civila samhället – från Äldrevecka till Seniorfestival

Aina Rundgren, aina.rundgren@orebro.se
Carin Neanro, carin.neanro@orebro.se
Maria Holmberg, maria.holmberg@orebro.se

Affärsdriven miljönytta

Petter Arneback, petter.arneback@kumbro.se

Från soptipp till naturreservat

Mats Rosenberg, mats.rosenberg@orebro.se

Hur planera för en stad som växer så det knakar?

Peder Hallkvist, peder.hallkvist@orebro.se
Anita Iversen, anita.iversen@orebro.se