Stöd för metodkunniga processhandledare

I Örebro kommuns processledningsmodell ingår inte bara begrepp, definitioner, roller och ansvar och steg-för-stegbeskrivningar, utan även en modell där vi har ett antal metodkunniga personer som stöd till organisationen. De kallas för processhandledare och kan hjälpa processägare och processledare med att planera, genomföra, analysera och dokumentera processkartläggningar och även göra andra analyser, t.ex. riskanalyser och ledtidsanalyser, som man behöver göra på processkartorna. De kan också ge stöd i själva processledningsmodellen.

Men processhandledarna själva behöver förstås också stöd. Det får de på olika sätt. De samlas i ett erfarenhetsutbytesnätverk, som träffas sex gånger om året då de får  information och kan utbyta erfarenheter och även vara med och utveckla modell och metod.

De erbjuds även utbildningar. I grunden ska alla processhandledare gå en metodutbildning och en utbildning i hur man dokumenterar processer – både teorin (regler, symboler, processuppbyggnad etc) och praktiken, det vill säga det program vi för närvarande använder – Microsoft Visio. Utöver det erbjuds de till exempel utbildningar i workshopledning eller fördjupande kartläggningsutbildningar. I samband med erfarenhetsnätverkets träffar ingår också viss kompetensutveckling. Alla processhandledare ska dessutom gå en kurs i metoden för riskanalys.

Men de behöver förstås en egen metodhandbok som stöd, med tillhörande mallar, förutom att de har tillgång till handboken för vår processledningsmodell (som vi berättat om i ett tidigare inlägg).

Inspirationen för den metod vi använder för att kartlägga processer kommer från många håll, men vi gör som vi alltid gör: anpassar och, i många fall förenklar, utifrån våra behov. Metodhandboken är inte en handbok vi sprider brett i organisationen – den är processhandledarnas eget stöd. Här kan du ta del av den: Processkartläggning – en metodhandbok för Örebro kommuns processhandledare

Hur gör ni med metodstödet i er organisation? Vi vill gärna veta.