Serviceakademin – vi arbetar för en enklare vardag

I samband med att vi öppnade Servicecenter i Örebro kommun väcktes tankarna kring en intern utbildningsverksamhet med fokus på service- och bemötandefrågor. Nu pågår ett arbete med att utveckla en ”Serviceakademi” i kommunen.

Vi bygger nu upp och testar ett koncept kring dessa frågor. Målgruppen är kommunens verksamheter och förvaltningar. Så här berättar Serviceakademin själva om arbetet:

Elin Andersson, Anna Theander och Jennifer Benckert arbetar alla tre med Serviceakademin.

Elin Andersson, Anna Theander och Jennifer Benckert arbetar alla tre med Serviceakademin.

 När du tänker service, vad tänker du då?

Serviceakademin finns till för dig som vill bli ännu bättre på att ge service. Vi på Serviceakademin vill skapa en enklare vardag för dig och våra medborgare genom att vi blir ännu bättre på att ge service. Service är en upplevelse. När medborgare har varit i kontakt med oss på Örebro kommun, vad vill vi att de ska minnas?

Förhoppningsvis vilken bra service de fick.

Vi arbetar för att vi ska jobba smart på våra möten, när vi pratar i telefon och när vi mejlar medborgaren och varandra.

Vi på Serviceakademin är en utbildningsresurs som arbetar i tre steg: inventering, utbildning och träning. Inventering handlar om att förstå din arbetssituation och hur du enklast ger smart service. Efter det bygger vi upp en utbildning som ger dig de verktyg som är användbara för just dig. För att det som vi går igenom på utbildningen ska förverkligas tränar vi direkt i kontakten med medborgaren.

Känner du att du vill vara med på resan mot en enklare vardag för dig och våra medborgare? Eller är du intresserad av att veta mer om Serviceakademin kontaktar du elin.e.andersson@orebro.se.