Mycket bättre tillsammans

Den 1 oktober fylldes Conventums kongressanläggning med vår kommunala kvalitet. ”Mycket bättre tillsammans” var det talande temat för kvalitetskonferensen. Besökare, utställare, föreläsare, med flera gjorde kvalitetskonferensen till en fantastisk uppvisning av vårt kvalitetsarbete i organisationen och en möjlighet att lära av varandra.

Dagen bjöd på ett tjugotal seminarier och ett femtiotal utställningsmontrar som alla visade exempel på den goda kvalitet och även den bredd i verksamheter vi har i vår organisation.

Kvalitetsutveckling tillsammans

Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad och kommundirektör Staffan Isling inledde konferensen. Lena talade om en fantastisk kommun, en fantastisk organisation och en fantastisk utveckling som vi bara kunnat åstadkomma tillsammans.

– Vi behöver kunna lyfta blicken från den egna arbetsplatsen och förvaltningen och se helheten, för att också se denna utveckling, sa hon och läste upp motiveringen till varför Örebro blev Sveriges kvalitetskommun 2013.

”En tydlig styrning som lyfter fram resultat och ett utvecklingsarbete som fokuserar på brukarens behov skapar en helhet i organisationen.

I hård konkurrens har Örebro kommun erhållit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2013. Örebro belönas framför allt för att kommunen genom ett tydligt styrsystem förbättrat service och tjänster till sina invånare. Medvetna satsningar tillsammans med kontinuerliga uppföljningar har lett till avsevärda förbättringar inom många verksamheter.”

Staffan Isling framhöll att politik och förvaltning arbetat mycket bra tillsammans – det har varit en grundförutsättning för utvecklingen.

Catharina Centerfjäll, kvalitetsdirektör, sammanfattar dagen så här:

– Superlyckat och imponerande! Man blir så stolt över alla engagerade människor i organisationen och allt bra som görs. Jag hoppas naturligtvis att vi lyckades med det som var temat – att vi ska fortsätta lära av varandra.

Vi vill påminna om vår externa kvalitetskonferens den 20-21 november. Det finns platser kvar och du kan anmäla dig här. Varmt välkomna!