Stöd för metodkunniga processhandledare

I Örebro kommuns processledningsmodell ingår inte bara begrepp, definitioner, roller och ansvar och steg-för-stegbeskrivningar, utan även en modell där vi har ett antal metodkunniga personer som stöd till organisationen. De kallas för processhandledare och kan hjälpa processägare och processledare med att planera, genomföra, analysera och dokumentera processkartläggningar och även göra andra analyser, t.ex. riskanalyser och ledtidsanalyser, som man behöver göra på processkartorna. De kan också ge stöd i själva processledningsmodellen.

Men processhandledarna själva behöver förstås också stöd. Det får de på olika sätt. De samlas i ett erfarenhetsutbytesnätverk, som träffas sex gånger om året då de får  information och kan utbyta erfarenheter och även vara med och utveckla modell och metod.

De erbjuds även utbildningar. I grunden ska alla processhandledare gå en metodutbildning och en utbildning i hur man dokumenterar processer – både teorin (regler, symboler, processuppbyggnad etc) och praktiken, det vill säga det program vi för närvarande använder – Microsoft Visio. Utöver det erbjuds de till exempel utbildningar i workshopledning eller fördjupande kartläggningsutbildningar. I samband med erfarenhetsnätverkets träffar ingår också viss kompetensutveckling. Alla processhandledare ska dessutom gå en kurs i metoden för riskanalys.

Men de behöver förstås en egen metodhandbok som stöd, med tillhörande mallar, förutom att de har tillgång till handboken för vår processledningsmodell (som vi berättat om i ett tidigare inlägg).

Inspirationen för den metod vi använder för att kartlägga processer kommer från många håll, men vi gör som vi alltid gör: anpassar och, i många fall förenklar, utifrån våra behov. Metodhandboken är inte en handbok vi sprider brett i organisationen – den är processhandledarnas eget stöd. Här kan du ta del av den: Processkartläggning – en metodhandbok för Örebro kommuns processhandledare

Hur gör ni med metodstödet i er organisation? Vi vill gärna veta.

Serviceakademin – vi arbetar för en enklare vardag

I samband med att vi öppnade Servicecenter i Örebro kommun väcktes tankarna kring en intern utbildningsverksamhet med fokus på service- och bemötandefrågor. Nu pågår ett arbete med att utveckla en ”Serviceakademi” i kommunen.

Vi bygger nu upp och testar ett koncept kring dessa frågor. Målgruppen är kommunens verksamheter och förvaltningar. Så här berättar Serviceakademin själva om arbetet:

Elin Andersson, Anna Theander och Jennifer Benckert arbetar alla tre med Serviceakademin.

Elin Andersson, Anna Theander och Jennifer Benckert arbetar alla tre med Serviceakademin.

 När du tänker service, vad tänker du då?

Serviceakademin finns till för dig som vill bli ännu bättre på att ge service. Vi på Serviceakademin vill skapa en enklare vardag för dig och våra medborgare genom att vi blir ännu bättre på att ge service. Service är en upplevelse. När medborgare har varit i kontakt med oss på Örebro kommun, vad vill vi att de ska minnas?

Förhoppningsvis vilken bra service de fick.

Vi arbetar för att vi ska jobba smart på våra möten, när vi pratar i telefon och när vi mejlar medborgaren och varandra.

Vi på Serviceakademin är en utbildningsresurs som arbetar i tre steg: inventering, utbildning och träning. Inventering handlar om att förstå din arbetssituation och hur du enklast ger smart service. Efter det bygger vi upp en utbildning som ger dig de verktyg som är användbara för just dig. För att det som vi går igenom på utbildningen ska förverkligas tränar vi direkt i kontakten med medborgaren.

Känner du att du vill vara med på resan mot en enklare vardag för dig och våra medborgare? Eller är du intresserad av att veta mer om Serviceakademin kontaktar du elin.e.andersson@orebro.se.

Mycket bättre tillsammans

Den 1 oktober fylldes Conventums kongressanläggning med vår kommunala kvalitet. ”Mycket bättre tillsammans” var det talande temat för kvalitetskonferensen. Besökare, utställare, föreläsare, med flera gjorde kvalitetskonferensen till en fantastisk uppvisning av vårt kvalitetsarbete i organisationen och en möjlighet att lära av varandra.

Dagen bjöd på ett tjugotal seminarier och ett femtiotal utställningsmontrar som alla visade exempel på den goda kvalitet och även den bredd i verksamheter vi har i vår organisation.

Kvalitetsutveckling tillsammans

Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad och kommundirektör Staffan Isling inledde konferensen. Lena talade om en fantastisk kommun, en fantastisk organisation och en fantastisk utveckling som vi bara kunnat åstadkomma tillsammans.

– Vi behöver kunna lyfta blicken från den egna arbetsplatsen och förvaltningen och se helheten, för att också se denna utveckling, sa hon och läste upp motiveringen till varför Örebro blev Sveriges kvalitetskommun 2013.

”En tydlig styrning som lyfter fram resultat och ett utvecklingsarbete som fokuserar på brukarens behov skapar en helhet i organisationen.

I hård konkurrens har Örebro kommun erhållit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2013. Örebro belönas framför allt för att kommunen genom ett tydligt styrsystem förbättrat service och tjänster till sina invånare. Medvetna satsningar tillsammans med kontinuerliga uppföljningar har lett till avsevärda förbättringar inom många verksamheter.”

Staffan Isling framhöll att politik och förvaltning arbetat mycket bra tillsammans – det har varit en grundförutsättning för utvecklingen.

Catharina Centerfjäll, kvalitetsdirektör, sammanfattar dagen så här:

– Superlyckat och imponerande! Man blir så stolt över alla engagerade människor i organisationen och allt bra som görs. Jag hoppas naturligtvis att vi lyckades med det som var temat – att vi ska fortsätta lära av varandra.

Vi vill påminna om vår externa kvalitetskonferens den 20-21 november. Det finns platser kvar och du kan anmäla dig här. Varmt välkomna!