Örebro kommuns kvalitetshandbok i ny version

Ungefär en gång om året har vi behov av att se över vår kvalitetshandbok och nu var det dags igen – några justeringar och flera tillägg.

Vår kvalitetshandbok är vår kvalitetskarta – den visar översiktligt hur vi jobbar med kvalitetsutveckling i organisationen utifrån styrning och stöd. För detaljinformation  hänvisar vi till andra dokument, handböcker och källor.

Senaste versionen av handboken finns alltid tillgänglig för våra chefer och medarbetare på vårt intranät.

Här på vår blogg kan även du som inte har tillgång till vårt intranät ladda ner den:

Kvalitetshandboken version 3.0

Vi kommer även att dela ut den på vår kvalitetskonferens den 20-21 november. Har du inte anmält dig än, så kan du göra det här: http://www.orebro.se/17103.html.

Vi hoppas vi ses! Välkommen!