Måltidsinformation som öppna data – hjälp oss!

Örebro kommun är drivande på ett nationellt plan när det gäller öppna data bland annat genom engagemang i SKLs nationella styrgrupp för öppna data. En del av detta engagemang har bestått i att vara med och ta fram en nationell definition för hur man kan dela med sig av måltidsinformation och vi har börjat med grundläggande information om skolmåltider i första steget. Kommande steg kommer omfatta näringslivsinformation, annan kringinformation, ett ytterligare dataformat samt fler områden än skolan.

Nu har vi kommit så lång att det finns en specifikation för hur måltidsinformation kan presenteras som vi gärna vill att ni tittar på och tycker till om.

Arbetet har delvis skett genom en grupp på Facebook samt till stora delar genom arbete hos de tre drivande kommunerna Örebro, Helsingborg och Linköping. Detta är den första nationella definition som publiceras genom SKLs samordning.