Inriktning på arbetet med öppna data

Kommundirektörens ledningsgrupp har satt upp 4 inriktningar som gäller för prioritering av arbetet med öppna data. Syftet är att skapa fokus och se till att vi når de effekter vi söker med öppna data nämligen att främja entreprenörskap och skapa förtroende för kommunen genom öppenhet och transparens.

De fyra inriktningarna är:
– Öka kommunens attraktion för att locka nya aktörer till Örebro
– Motverka korruption genom att öka transparens i verksamheterna
– Öppenhet kring verksamheter med alternativa utförare
– Öppna upp data som efterfrågas

Det fjärde målet är väldigt brett och innebär i praktiken att kommunen ska vara tillmötesgående och försöka skapa öppna data när någon potentiell återanvändare efterfrågar det.

Här diskuteras detta inlägg på Facebook.