Ny handbok för reviderad processledningsmodell

Örebro kommun har en kommungemensam processledningsmodell som nyligen reviderades och antogs av kommundirektörens styrgrupp.

Som stöd till organisationen tog vi fram en ny handbok som vänder sig till alla som vill veta hur Örebro kommuns processledningsmodell är uppbyggd, men specifikt till dem som har ledarroller i processarbetet: ledningsgrupper, processägare och processledare. Som komplement till handboken finns även mallar.

I organisationen har vi metodkunniga processhandledare som hjälper verksamheterna göra processkartläggningar. De har en egen handbok för metodstödet, inklusive mallar, och den står näst i tur att skrivas om. När den är färdig (troligen i slutet av april) lägger vi naturligtvis ut även den här.

Varför kommungemensam processledningsmodell?

Ett tydligt ledarskap i processarbetet är avgörande för att vi ska lyckas med processutvecklingen. Modellen innehåller en struktur för att stödja förvaltning och utveckling av processer. Den ger:

  • Stöd för helhetsperspektivet – ett gemensamt sätt att förenkla, förnya och förbättra verksamheternas arbetssätt för att leverera värde till dem vi finns till för.
  • Begriplighet i dokumentation och gränssnitt mellan processer som hänger samman i organisationen – det underlättar lärande och samarbete.
  • Kvalitetssäkring och effektivisering – en gemensam struktur gör det lättare med förbättringsarbete.
  • Fokus på mottagaren, inte på funktionsindelningen i organisationen.

Här hittar du handboken och mallarna:

Handbok_processledningsmodell

Processinventering

Resursbehov_process

Uppdragsbeskrivning_processagare_till_processledare

Uppdragsbeskrivning_processkartlaggning

Uppfoljningsplan_process

 

2 reaktion på “Ny handbok för reviderad processledningsmodell

Kommentarer inaktiverade.