Örebro är Sveriges kvalitetskommun!

Sveriges kvalitetskommun

Vi är väldigt stolta och glada över att ha fått utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun, och hade knappt landat på hemmaplan efter Kvalitetsmässan, förrän arbetet med detta drog igång. Vi planerar nu för interna aktiviteter för att sprida information om vad det betyder för oss, men också två kvalitetsdagar framme i vår, då vi kommer att bjuda in övriga kommunsverige. Vi har inte helt spikat datum än, men det lutar åt den 15-16 maj.

Motiveringen

Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Swedbank, Tänk Om, Kommunal, Saco och Vision.

Juryns motivering lyder:

”En tydlig styrning som lyfter fram resultat och ett utvecklingsarbete som fokuserar på brukarens behov skapar en helhet i organisationen.

I hård konkurrens har Örebro kommun erhållit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2013. Örebro belönas framför allt för att kommunen genom ett tydligt styrsystem förbättrat service och tjänster till sina invånare. Medvetna satsningar tillsammans med kontinuerliga uppföljningar har lett till avsevärda förbättringar inom många verksamheter.”

Några röster från vår organisation om utmärkelsen

Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande:

– Det var otroligt roligt att vi vann. Det här priset är ett bevis på att Örebro tagit krafttag kring att få ordning på styrning och ledning. Nu måste vi se till att den positiva utvecklingen får fortsätta.

– Ett stort tack till alla medarbetare och politiker som bidrar med sina insatser varje dag. Priset delar vi alla.

Staffan Isling, kommundirektör:

– Vi är glada och stolta över att ha fått den här utmärkelsen av övriga kommunsverige. Det visar att vi har en verksamhet som har ett gott innehåll utifrån en klar och tydlig styrning och ledning, där politik och verksamhet har ett bra och utvecklande samarbete.

– Medborgarna kommer att kunna förvänta sig mer av oss i framtiden, inte mindre.

Catharina Centerfjäll, kvalitetsdirektör:

– Det känns som en stor ära att vinna, speciellt i och med att det är första gången vi är nominerade och dessutom i hård konkurrens med övriga nominerade kommuner. Vi vill gärna fortsätta ha ett gott utbyte med dem alla.

 

Nu ser vi fram emot att få träffa er i maj.

Vi ses väl på Kvalitetsmässan nästa vecka?

Nästa vecka är det dags för Kvalitetsmässan i Göteborg, den 19, 20 och 21 november. I år är vi en av sju kommuner som nominerats till Sveriges kvalitetskommun, så det är extra spännande att delta. Med anledning av nomineringen finns vi också representerade på mässan med monter och föreläsningar. Vi hoppas ni vill komma och träffa oss och lyssna på oss.

Montern

Du hittar oss i monter A01:12. Där får du veta mer om oss, ta del av filmer och material och du kan även delta i vår tävling med fina priser. Lyssna även gärna på kortintervjuerna med våra kommunalråd:

19 november, kl. 11.30–11.45: Örebro kommuns styrmodell – den röda tråden i styrning och uppföljning (Lena Baastad (S))

19 november kl. 13.15–13.30: Sociala investeringar – förebyggande insatser för ett minskat utanförskap (Rasmus Persson (C))

20 november, kl. 13.15–13.30: Organisation för hållbar utveckling (Lennart Bondeson (KD))

Miniseminarier och Plats på scen

Förutom att du kommer att se oss i olika sammanhang då de nominerade kommunerna presenterar sig, så håller vi även en del föreläsningar själva. Vi har mycket intressant att berätta.

Vi tar ”plats på scenen” den 20 november, kl. 13.40. I femton minuter berättar vår e-strateg Björn Hagström då om ”Öppna Örebro – hur vi stödjer innovation och transparens med öppna data”.

Du är också välkommen till våra miniseminarier (45 minuter vardera):

  • 19 november kl. 15 (lokal R6): Investeringskontroll med investeringsprogram
  • 20 november kl. 10 (lokal R6): En vinnande affär – arbetslösa fick jobb och frustrerad VD arbetskraft
  • 20 november, kl. 15 (lokal R4): Intensiv medborgardialog utvecklar Örebro
  • 21 november, kl. 11 (lokal R4): Korruption – kultur, kunskap eller kriminalitet?

Film och material

Vi blev ombedda av SKL att ta fram en film som presenterar oss som kvalitetskommun. Är du nyfiken så kan du redan nu titta på den här i otextad och textad version.

Vill du läsa mer om exemplen på utveckling som visas i filmen så presenterar vi dem i 10 foldrar som naturligtvis kommer att finnas i montern. Men du kan ta del av dem redan nu:

Och sist, men inte minst: vår Kvalitetshandbok.

Vi har mycket mer i vår monter, förstås. Välkommen dit!