Ny version av vår kvalitetshandbok

Nu har vi jobbat fram version 2.0 av vår kvalitetshandbok.

Syftet med handboken är att den ska ge en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun. Kvalitetshandboken innehåller inte detaljerad information, utan vi hänvisar istället till andra handböcker, dokument och källor.

Här får man en bild av styrningen av och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i kommunen. Stödet redovisas i form av metoder, verktyg och stödresurser.

Handboken innehåller vissa justeringar och rättelser sedan förra versionen, men även nyheter som t.ex. metodstöd för förändringsledning och förändringskommunikation samt SIQ:s modell för framgångsrik verksamhetsutveckling, som börjar bli känd som ”pusslet” i vår organisation.

Ska du till kvalitetsmässan i Göteborg i november? Titta då gärna förbi vår monter A01:12 så kan vi prata mer om kvalitetshandboken, eller något annat du vill fråga om.

Örebro kommuns kvalitetshandbok 2.0