Nya intranätet är lanserat

Nu är första versionen av det nya intranätet för Örebro kommun lanserat! Vi har fått ett nytt grafiskt, modernare utseende. Intranätet utgår från användaren och har en personlig startsida med ett anpassat nyhetsflöde som baseras på var i organisationen man hör hemma. Kopplingen mellan användare och organisation görs i vårt Active Directory och är alltså inget som användaren själv behöver göra. I lanseringen har vi valt att använda Single Sign On-funktionalitet d.v.s. att användarna blir inloggade mot intranätet direkt när de startar sin webbläsare.

Hur har det gått?
Det vi kan se efter två veckors användande är att vi i huvudsak har tre frågor att hantera.

Strukturen
Den första frågan är relaterad till strukturen på det nya intranätet. Användarna är vana att hitta information på ett visst ställe och nu är strukturen annorlunda och medför att det inledningsvis är svårare att hitta. På det gamla intranätet var informationen sorterad utifrån organisationen vilket gjorde att man var tvungen att känna till den ganska bra för att kunna hitta något. Nu har vi sorterat utifrån områdena Självservice & support, Samarbete, Kommun & organisation samt För anställda och För chefer. Vår förhoppning är ju självklart att det ska vara enklare att hitta för alla, men vanor sitter hårt.

Sök
När man vill hitta så börjar man med att söka. Vår andra fråga att hantera handlar om var och hur man söker. Om du har sett vår prototyp så ser du att det finns ett kommentarsfält på varje sida. Det är tänkt att användas för att kommentera innehållet på sidan så att vi kan ha en öppen dialog kring nyheter, artikar etc så att alla kan göra sin röst hörd. Det fältet visar sig vara så iögonfallande att många använder det för att söka efter information. Vår utmaning är att försöka styra användarna till det rätta sökfältet som ligger högst upp till höger i rubrikraden (som följer med på alla sidor).
Hur skulle du ha gjort?

Förväntningar
Den tredje frågan vi hanterar är att det finns förväntningar på funktioner på intranätet som ännu inte är utvecklade. I förstudien så presenterades en prototyp som var så ”färdig” att många trodde att det skulle gå snabbt att förverkliga den. Det man inte förstod var att det var en pappersprodukt och att det skulle kräva många timmars utveckling av SiteVision för att göra den till verklighet! SiteVision släppte ju version 3.5 så sent som i fredags, 14 juni, och det är på den som samarbetsforumen ska byggas.
Vi har försökt att vara tydliga med att vi lanserar en första version av flera, men trots detta så är det alltså många som undrar var resten är – och svaret på det är att det kommer under hösten.

Justeringar pågår
Under sommaren så jobbar vi vidare med att justera smått och gott så att vi har en stabil grund att stå på när vi jobbar vidare i projektet.