Effektkartläggning visar på valfrihet som brukarna vill ha

Just nu jobbar vi intensivt för att ge privatpersoner möjlighet att välja bland godkända utförare av omvårdnadstjänster och mattjänst inom hemvården, samt utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning – och det redan under nästa år.

Målet är att öka människors egenmakt och rätt att få välja själva. Berit Hjalmarsson är projektkoordinator. 

Berit, ni har använt er av en metod som heter effektkartläggning – fast på lite nytt sätt, berätta!

– Oftast används metoden för att utveckla IT-system, men den har fungerat bra för att ta reda på vad brukare och medborgare vill ha ut av ökad valfrihet.

Man kan förklara det så här: Vi vill uppnå en viss effekt – att människor får större inflytande över sin egen vardag. Men för att uppnå det räcker det inte med att öka antalet möjliga val – det måste vara val som är viktiga för brukarna. Annars kommer de inte att använda sin valfrihet – och effekten uteblir.

Effektkartläggningen visar vad målgrupperna värdesätter, vad som är kvalitet för dem och vad de vill kunna välja mellan. Genom att ta reda på det kan vi utforma valfrihetssystemet utifrån vad målgruppen vill ha. Det bidrar till att fler gör aktiva val och därmed får större inflytande över sin egen vardag.

Hur går en effektkartläggning till?

– Vi har tagit hjälp av ett konsultföretag. Tillsammans genomförde vi ett antal arbetsmöten för att fastställa vilka effekter kommunen ville uppnå med valfrihetssystemet, och vilka målgrupper vi behövde prata med.

Konsulterna intervjuade sedan brukare och anhöriga, och till viss del även anställda i kommunen och några externa utförare.  Resultatet sammanställdes i en stor så kallad effektkarta.

Vad kom ni fram till?

– Det har varit en bra metod, vi känner att vi har fått en tydlig bild  av vad som är viktigt för brukaren.

 • En viktig del som alla grupperna nämnt är den sociala aspekten, att det finns tid för samvaro och samtal även om personen som kommer kanske bara ska lämna maten. Att hinna växla några ord och duka upp det fint kan ge mycket för helhetsupplevelsen.
 • Kompetens är en annan viktig aspekt som nämns. Att den som kommer har rätt kompetens och kan uppfatta brukarens behov.
 • Trygghet och stabilitet är viktigt! Att det i så stor utsträckning som möjligt är samma personer som kommer hem till brukaren. Minst lika viktigt är det att meddela eventuella förändringar i förväg, vem som kommer istället, eller om personen är försenad.
 • När det gäller maten – så är smaken och kvaliteten på maten väldigt viktig för många.
 • För daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning tryckte de tillfrågade på vikten av att känna att de utvecklas.

Vad händer nu?

– Effektkartläggningen har gett oss en bra bild av vad brukare och anhöriga tycker är viktigt, det tar vi med oss in i det fortsatta arbetet. Vi har fått tydligare förutsättningar som måste byggas in i systemet, och uppmärksammat hinder som måste undanröjas.

Man kan säga att effektkartan ligger till grund för fortsatt utveckling av valfrihetssystemet. Som nästa steg kommer vi nu att komplettera den med en marknadsanalys, för att få en bild av hur marknaden ser ut, och vad möjliga utförarföretag vill och tycker är viktigt i valfrihetssystemet. Systemet vi utvecklar ska ju fungera även för dem, annars får ju inte medborgarna några företag att välja på.

Målet är att redan under nästa år kunna erbjuda valfrihet för omvårdnadstjänster och mattjänst inom hemvården samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, avslutar Berit Hjalmarsson.

 

Har du mer frågor om hur vi jobbat med detta i Örebro kommun får du gärna kontakta projektkoordinator Berit Hjalmarsson, berit.hjalmarsson@orebro.se

Koncept för nya orebro.se

I arbetet med kommunens nya webbplats har vi under den senaste tiden tagit stora steg framåt. Vi har nu ett förslag till koncept som Ziggy creative colony har hjälpt oss med.

Vägvalet mobile first

Under resans gång har vi gjort ett antal vägval. Det viktigaste är nog valet att arbeta utifrån strategin ’mobile first’, vilket innebär att vi först och främst designar för mobilitet och mobila enheter. Idag är fortfarande det vanligaste sättet att designa en webbplats att skapa den för stationära eller bärbara datorer och eventuellt i andra hand försöka få den att funka i en mobil eller på en surfplatta. Vi anser att det är viktigt att vända på detta, främst eftersom vi ser att användandet av mobila enheter ökar kraftigt. På orebro.se har andelen besök med telefon/surfplatta ökat från 0 till 30 % sedan 2009. Med största sannolikhet kommer den siffran öka ännu mer och inom kort vara högre än andelen besök med datorer.

Genom att skapa nya orebro.se med strategin mobile first får vi inte bara en webbplats som är rustad för framtidens mobila beteenden, vi får också den positiva bieffekten att vi tvingas fokusera och prioritera innehållet och därigenom lyfta fram det som är viktigast för våra besökare.

Koncept som utforskar

I konceptet för nya orebro.se utforskar vi hur vi kan uppnå våra effektmål genom att dra nytta av teknik och beteenden som idag främst används på mobila enheter.

 • Lokala tjänster: Mobiltelefonen används ofta för att hitta information och tjänster i närheten av där man befinner sig.
 • Här; och nu: Att få veta vilka tjänster som är tillgängliga just nu gör att man lättare kan agera.
 • Uppgiften i fokus: Varje vy innehåller endast det material som behövs för att man ska kunna utföra den uppgift man vill utföra, oavsett vad den är. Navigationen visas när den behövs.
 • Snabba tjänster: Ofta används mobilen när man har några minuter över I väntan på bussen. Det är då viktigt att man snabbt kan nå de tjänster och sidor man söker.
 • Innehåll framför navigation: När skärmytan är begränsad måste fokus ligga på innehållet eller den funktion man vill använda, inte på menyer eller navigation för att nå alla andra sidor.
 • Mobila beteenden: Med mobila beteenden menar vi de interaktioner som skiljer från andra plattformar; att man sveper och använder flera fingrar istället för att hovra exempelvis.

Klickbar prototyp

För att visualisera konceptet har vi fått en klickbar prototyp. Se en liten film som visar den: