Om stockholmskommunernas projekt för öppna data

Jag har tittat på webbsändningen från Forum öppna data från 12 april där Magnus Kolsjö presenterar det arbete för öppna data som bedrivs av kommunerna i Stockholmsregionen genom ett Vinnova-projekt. Det är ett imponerande arbete och resten av kommunsverige (och till stor del även myndighetssverige) kommer kunna dra stor nytta av det. Jag har själv redan tagit delar till det regionala samarbetet vi har i Örebro län. Magnus presentation finns också på Slideshare.

Uppdatering 2013-04-19: Nu finns dokumentet med de vägledande principerna publicerat publikt också.

Men det finns naturligtvis en del funderingar och tankar och jag tänkte ta dem öppet här. Kanske kan vi alla lära oss något tillsammans.

Kunskap om öppna data

Den absolut största funderingen jag har rör något som jag efter ett tag insåg att jag saknade. I det arbete jag bedrivit inom öppna data i Örebro kommun så har det varit en stor utmaning att förklara vad öppna data är, vad det kan leda till och hur man går tillväga för att skapa det. Den sista punkten tas väl om hand i det arbete Magnus presenterade men jag saknar de andra två. Vi har tagit fram en film för att förklara begreppen och den är ok men är för lång och till viss del för teknisk. Jag har också beskrivit konceptet och möjliga effekter och exemplifierat med appar och tjänster som bygger på öppna data. Trots detta finns det en stor osäkerhet i organisationen om vad öppna data egentligen är. Jag hävdar att öppna data är verksamhetsutveckling, det är inte en it-fråga. Om det är så måste det finnas en förståelse för begreppet i organisationen kommer. Det kommer i alla fall göra att genomförandet gå mycket enklare. Jag undrar om stockholmsprojektet funderat kring detta och om det finns några planer inom området?

Principerna

En annan reflektion är att principerna kanske inte är på principnivå utan mer på handlingsplansnivå. Jag tänker till exempel på princip tre under ”Informationshantering” som säger att ”en maskinläsbar beskrivning över organisationen ska finnas publicerad” men även flera av de andra. En möjligt princip under ”Informationshantering” skulle kunna vara något i stil med ”Information om befintliga informationsresurser och möjligheterna att återanvända information från dessa publiceras publikt.”. Denna princip kan motivera ett antal åtgärder och skulle även kunna omfatta punkt 8 om avgifter och övriga villkor.

Principerna under ”Interna processer och system” skulle kunna sammanfattas i ”Ansvar för öppna data ska vara tydligt och arbetet med öppna data ska vara naturliga delar i verksamhets- och it-utveckling.”.

”Publicering och semantik” kan bli ”Öppna data ska samlas strukturerat och regionalt samordnat på sådant sätt att det underlättar återanvändning i så hög grad som möjligt.”. Allt detta är så klart snabbt framtaget och behöver bearbetas men det känns mer som principer är punkter i en handlingsplan. Som det är idag återkommer flera av principerna också som åtgärdspunkter längre fram i checklistorna.

Det borde räcka med 3-5 principer totalt. En princip bör vara vägledande och stödjande. Om det dyker upp en ny frågeställning/behov längre fram i arbetet bör man kunna luta sig tillbaka på principerna för att se hur man bör hantera den. Är principerna för smala/detaljerade är risken stor att en ny frågeställning faller mellan springorna och principerna är då inte stödjande och vägledande.

Det var de stora funderingarna jag hade och här kommer några mindre punkter.

Checklistan för att komma igång med arbetet med öppna data

Punkt 4 i checklistan för att komma igång handlar om den lokala publiceringsplanen. Jag funderar på om inte det juridiska perspektivet förtjänar ett eget omnämnande även om man skulle kunna säga att det täcks av enkelheten att publicera? Enkelheten kan dölja många perspektiv som hur svårt är det att hämta informationen för publicering, hur svårt är det att få ok från informationsägaren och måste man rensa bort uppgifter som inte kan öppnas upp för att nämna några.

Jag noterar också att man genomgående (förutom i just punkten om avgifter i checklistan för att komma igång) talar om öppna data men samtidigt talar om principer för avgifter. Om det är öppna data bör det inte finnas några avgifter. Jag förstår varför man talar om öppna data men det är viktigt att vara tydlig så man inte skapar förvirring hos de som är nya i frågan.

Checklistan för arbetet att publicera information

Punkt 5 bör kanske nämna tredje man upphovsrätt eller bara tala om ”uppgifter som inte kan delas ut som öppna data”?

Punkt 6 bör kanske även omfatta länkade data? Kanske en egen punkt? Jag saknar också en delfråga här (om det inte ska bli en egen punkt), en fråga är filformat och en annan är vilken standard informationen är strukturerad enligt. När det gäller filformat bör man välja ett öppet format och för informationsstandard i första hand en öppen standard som valts internationellt och i andra hand en som valts nationellt. Det är inte alltid det är filer som publiceras men om det är det håller resonemanget tycker jag. Missar jag något i tankegången här? Detta är inte min starkaste sida.

Punkt 10 handlar egentligen om förändringshantering av information och/eller teknik eller hur? Förslag ”Slå fast och dokumentera hur förändring av innehåll och teknik ska ske.”.

Jag saknar också en viktig punkt i denna checklista. Informationsägaren (eller någon företrädare för denne) behöver kontrollera den information som ska publiceras efter eventuellt avlägsnande av sekretess- eller personuppgifter eller information med upphovsrättsproblematik så vi vet att vi lyckats rensa bort det som inte ska bli öppna data.

Kartdata

När det gäller tankarna på att öppna upp kommunala intressepunkter konstaterar jag nöjt att Örebro kommun redan publicerar all denna information med undantag för motionsspåren som ännu bara ligger som kartlager men inte öppna data. Jag tycker det är bra information att börja med. Man kan få ut stora mängder intressant öppna data inom många olika områden genom teknik som ofta är rätt billig och enkel. Det kommer troligtvis vara grunden till mycket öppen data även från Örebro län på sikt.

När det gäller parkeringar funderar jag på om ni pratar om de kommunala parkeringarna eller även de privata?

Effektmål

Jag tycker om att ni har effektmål! Det är jättesvårt att formulera dem på ett bra sätt och det finns lite förbättringspotential men i grunden riktigt bra. Det jag funderar över är hur de förhåller sig till det som står under ”Vad hoppas vi uppnå?” på sidan 7 i presentationen. Det känns som att detta och effektmålen bör slås ihop till en helhet. Nu kommer effektmålen lite på undantag vilket är synd och effektmålen bör vara just det man hoppas uppnå.

Örebro är nominerad till att bli Sveriges Kvalitetskommun!

Igår stod det klart att Örebro kommun är nominerad till att bli Sveriges Kvalitetskommun. Det är så himla roligt att vi kommit så långt! Vi gjorde ett kanonresultat i Kommunkompassen och nomineringen kommer nu som pricken över i.

Av fjorton kommuner som anmält sig är Örebro kommun en av sju som blivit nominerad till Sveriges Kvalitetskommun 2013.

De kommuner som är nominerade – förutom oss – är: Eskilstuna, Hammarö, Piteå, Skellefteå, Upplands Väsby och Västerås. Vi går nu alla vidare till nästa omgång och kommer att bli granskade av en expertgrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting. Vinnaren utses och presenteras i november.

I ett pressmeddelande igår sa vår kommundirektör Staffan Isling:

– Att bli utsedd till Sveriges Kvalitetskommun är naturligtvis det vi vill. Men även om vi inte vinner är själva nomineringen en stor fördel för oss. Vi blir grundligt granskade och kommer att bli uppmärksammade på olika sätt, i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg i november, i mässans nyhetsbrev dessförinnan och i boken Kvalitetskommunerna som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut. Det viktigaste är dock att vi med råg i ryggen fortsätter utveckla vår service i Örebro kommun.

Vår kommunstyrelseordförande Lena Baastad (S) sa:

– Det här är ett kvitto på att vi gör rätt saker för att få långsiktig och god styrning inom kommunen. På kort tid har vi etablerat en ny styrmodell och fått en större tydlighet kring vad som ska uppnås, det är avgörande för att nå resultat.

– Självklart hoppas jag att vi vinner, men framför allt önskar jag att alla inom kommunen som bidrar till att vi gör ett så bra jobb passar på att glädjas åt den här nomineringen.

Vilken kommun som står som vinnare av titeln Sveriges Kvalitetskommun 2013 bestäms av en jury och vinnaren presenteras under Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 19 november.

Vi ses väl i Göteborg i november?

Nya funktioner på nya intranätet testas

Nu har vi fått den första betaversionen av Social Collaboration (Samarbetsforum) från Sitevision för test. Betaversionen innehåller några av de sociala funktioner som vi väntar på.

Profilsidan

Vårt arbete fokuseras nu på den profilsida som var och en kommer att ha på vårt nya intranät. Profilsidan är användarens egen plats på det nya intranätet. Där kommer viss information om användaren att hämtas från olika system, t.ex. telefonnummer, titel och e-postadress, men man kommer också själv att kunna lägga till egen information t.ex. några nyckelord som beskriver det man arbetar med eller något man är intresserad av. Man kan också lägga upp ett fotografi av sig själv så att andra kan se att de tar kontakt med rätt person. 

Aktivitetsflöde

Vi testar också ett aktivitetsflöde som kommer att hålla användare informerade om vad som sker på intranätet. Aktivitetsflödet ger bl.a. möjlighet att skriva kommentarer på alla sidor, både vanliga informationssidor och nyheter. Man kan dela ut både ris och ros, eller önska sig ett förtydligande av innehållet eller diskutera det som står i texten. Dessa kommentarer kommer att vara synliga för alla användare vilket kommer att kunna inbjuda till dialog som kan utveckla innehållet och som kan vara lärande för vår organisation.

Aktivitetsflödet gör det också möjligt att enkelt informera andra om vad du gör, spännande saker som händer i din vardag och om annat som du tror att dina kollegor är intresserade av att veta. 

Personlig startsida

Det tredje vi testar är hur allt detta ska sättas ihop för att användaren ska få en personlig startsida. En del i detta arbete är integrationen (kopplingen) till vårt e-postsystem. Den gör att man direkt på sin startsida på nya intranätet kan se de fem senaste e-postbreven samt de fem kalenderhändelser som ligger närmast i tiden.

Testmiljö

De nya funktionerna installeras i en testmiljö där projektgruppen går igenom dem noggrant. Vi kommer också att involvera fler personer i arbetet innan något läggs ut på det nya intranätet, som nu finns parallellt med det befintliga. Vi anpassar funktionerna så att de möter de behov som finns – för att ge bättre koll på helheten och en effektivare vardag

Örebro kommuns kvalitetshandbok

I höstas jobbade vi fram en kvalitetshandbok för Örebro kommun. Syftet var att ge en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun – både styrning och stöd. För detaljinformation hänvisar vi till andra dokument och handböcker.

Kvalitetshandboken är under ständig utveckling och kompletteras kontinuerligt allteftersom stöd till den systematiska kvalitets- och verksamhetsutvecklingen växer fram. Den finns alltid i senaste versionen på intranätet och delas ut i olika sammanhang. Bland annat kommer kommunens samtliga chefer att få den på en kommande chefsforumträff i maj. Då är temat för träffen kvalitet.

I Kommunkompassenmätningen, som vi nyligen genomförde, kommenterar SKL kvalitetshandboken så här:

En relativt nyligen framtagen Kvalitetshandbok kopplar ihop kommunens styrsystem med frågor kring ledningsfunktioner, ledares ansvar i förbättringsarbete, konkreta metoder i analyser och förbättringsarbete, internkontroll, kvalitetspris och uppföljningssystem. Kvalitetshandboken knyter även samman tidigare kvalitetsarbete såsom exempelvis servicegarantier, klagomålshantering med ett framåtblickande utvecklingsarbete.
 
Kommunens syn på kvalitetsarbetet kan sammanfattas i tre delar: en enklare vardag för privatpersoner och företag, en öppnare och smartare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt effektivitet i verksamheten. Sammanställningen är föredömligt enkel och kan vara en inspiration för många kommuner.

Vi vill passa på att dela med oss av vår kvalitetshandbok. Kanske kan någon annan kommun/organisation ha nytta av den: Kvalitetshandboken.