Örebro universitet följer vårt arbete med Servicecenter

Inom ramen för forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) på Örebro universitet pågår ett s.k. följeforskningprojekt om arbetet med kommunens nya Servicecenter.

Syftet med följeforskningsprojektet är att studera genomförandet av Örebro kommuns Servicecenter med avseende på styrning, organisation och användarvänlighet.

Projektet kommer att sätta fart nu under våren. Under ett par år kommer Örebro universitet att följa arbetet med vårt kommungemensamma Servicecenter utifrån en rad olika infallsvinklar som t.ex.:

Hur upplevs användarvänligheten av brukare och personal på Servicecentret? Hur fungerar Servicecentrets sektorövergripande organisering och kommunikation? Vad finns det för erfarenheter och lärdomar från liknande projekt i andra kommuner i Sverige och utomlands? Vad finns det för problem och utmaningar? Vad utmärker Örebro kommuns Servicecenter jämfört med dessa andra projekt (styrkor och ev. svagheter)?

Vi tycker förstås att detta är mycket spännande och förmånligt. Det är professor Jan Olsson och Ann-Catrin Andersson, fil.dr och studierektor Statskunskap som leder arbetet.

Vi återkomma i frågan!