Örebro universitet följer vårt arbete med Servicecenter

Inom ramen för forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) på Örebro universitet pågår ett s.k. följeforskningprojekt om arbetet med kommunens nya Servicecenter.

Syftet med följeforskningsprojektet är att studera genomförandet av Örebro kommuns Servicecenter med avseende på styrning, organisation och användarvänlighet.

Projektet kommer att sätta fart nu under våren. Under ett par år kommer Örebro universitet att följa arbetet med vårt kommungemensamma Servicecenter utifrån en rad olika infallsvinklar som t.ex.:

Hur upplevs användarvänligheten av brukare och personal på Servicecentret? Hur fungerar Servicecentrets sektorövergripande organisering och kommunikation? Vad finns det för erfarenheter och lärdomar från liknande projekt i andra kommuner i Sverige och utomlands? Vad finns det för problem och utmaningar? Vad utmärker Örebro kommuns Servicecenter jämfört med dessa andra projekt (styrkor och ev. svagheter)?

Vi tycker förstås att detta är mycket spännande och förmånligt. Det är professor Jan Olsson och Ann-Catrin Andersson, fil.dr och studierektor Statskunskap som leder arbetet.

Vi återkomma i frågan!

Örebro kommuns kvalitetspris utdelat för första gången

Nyligen delade vi för första gången ut Örebro kommuns kvalitetspris ”Nya steg” i samband med Örebrogalan. Jag hade förmånen att få dela bord med pristagarna – skolrestaurangerna i skolområde sydost. De vann priset för sitt arbete med smartare mat. Skolrestaurangerna har, under ledning av sin kostchef, förändrat skolmaten. Numera serveras mer hemlagad mat med ekologiska råvaror med hög kvalitet, utan att det innebär en högre kostnad. Det viktigaste av allt; det betyder nyttigare och godare mat för eleverna.

Det var otroligt inspirerande att höra hur de tänker och samarbetar. Det viktigaste de har för ögonen är att eleverna ska ha en bra matupplevelse. Detta har de vävt in i hela kedjan från mål till resultat och dessutom byggt in ett lärande i hela processen. De säger själva att de inte direkt förenklat arbetet för sig själva, men att den goda matupplevelsen är både en utmaning och en självklarhet.

Stort grattis till er för ett fantastiskt utvecklingsarbete! Nu ska det bli spännande att se vad ni använder prispengarna till (vinnarna av kvalitetspriset får hundratusen kronor att använda fritt för vidare utveckling).

Grattis även till er som fick ett hedersomnämnande: Nuevo ung och Budget- och skuldrådgivningen.

Juryns motivering

Juryn motiverade sitt beslut om vinnare av kvalitetspriset så här:

”För ett väl genomfört utvecklingsarbete, som har bäring över tid och som ger effekt i hela enheten, det vill säga på 12 olika skolor. Fokus har varit att för elevernas bästa kunna erbjuda godare måltider baserad på hemlagad mat av råvaror med hög kvalitet.

Med stort engagemang från alla medarbetare, och med klimatsmart arbetssätt, har andelen ekologiska råvaror ökat kraftigt till långt över nationella mål, utan att fördyra. Vilja och förmåga till nytt lärande inom organisationen har medfört att högt uppsatta mål har kunnat nås, vilket gagnar dem man arbetar för – eleverna”.

Varför ett kvalitetspris?

Örebro kommun instiftade 2012 ett kvalitetspris för att uppmärksamma verksamheter som med utveckling i fokus och handlingskraft har åstadkommit förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för kommunens medborgare. Det är kommunalt finansierade verksamheter som kan ansöka om priset.

Tanken är också att priset ska bidra till att lyfta fram goda exempel inom organisationen som blir förebilder och inspiration för andra verksamheter.

Kvalitetspriset har ett tydligt medborgarfokus, vinnarna ska kunna visa att deras utveckling gör det enklare för dem de finns till för.

I planeringen inför priset satte vi upp ett mål på 20 ansökningar, vilket stämde ganska bra med det slutliga antalet – det kom in 25 ansökningar. Det känns som ett helt OK antal för att vara första gången, men nu hoppas vi att antalet ansökningar ökar från år till år!”

Här kan du läsa mer om kvalitetspriset.