Nyttorealisering – hur mogna är vi för det?

Idag har vi påbörjat ett spännande arbete tillsammans med Anna Pegelow och Lars Dannemann från E-delegationen. Vi tog första steget i att göra en mognadsanalys för nyttorealisering. Vi är tydligen första kommunen som gör detta, vilket känns lite extra roligt.

Vad är nytta?

Vi står inför ökade krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att realisera nyttan av verksamhetsutveckling. Det viktigaste kriteriet för att värdera en satsning är inte leveranser rörande tid, kostnader och kvalitet, utan den verksamhetsnytta som den levererar.

I E-delegationens Vägledning för nyttorealisering definierar man nytta som ”resultatet av en förändring som upplevs som positivt av dess intressenter. Oftast har en nytta ett kvantifierbart värde uttryckt i pengar, resurser eller kvalitetsmått (t.ex. tid, volymer, nöjd kund). Realiseringen av nyttor förutsätter förändringsaktiviteter med involvering av berörda intressenter. Dessa förändringar kan handla om att förbättra, öka, reducera eller sluta göra något befintligt eller att göra någonting nytt.”

Upplägget av mognadsanalysen

Steg 1 var ett seminarium som hade till syfte att ge oss som deltar en gemensam förståelse för vad det hela handlar om. Steg 2 är en enkät som vi kommer att fylla i individuellt. Sammanställningen och analysen av den blir sedan ett underlag för steg 3 som är en gemensam workshop. Därefter får vi en analys och förslag till handlingsplan för hur vi bör gå vidare.

Hur säkerställer man då nyttorealisering?

Enligt E-delegationen måste man kunna svara på sju frågor för att skapa goda förutsättningar för nyttorealisering:

 1. Vad är nyttan?
 2. Hur ska den realiseras?
 3. Vem ska realisera nyttan? (detta är något man måste tänka in tidigt)
 4. När uppkommer nyttan?
 5. Hur ska nyttan följas upp?
 6. Vem ansvarar för uppföljningen?
 7. Vilka mätetal ska man använda?

För att skapa bästa förutsättningarna för att lyckas med verksamhetsutveckling krävs ett aktivt arbete med att realisera och följa upp nyttor. Vi står inför många utmaningar, men den största handlar nog om att få nyttorealisering att genomsyra så många delar som möjligt i vår verksamhetsutveckling och att få roller och ansvar i detta att sätta sig. Det handlar om att hitta rätt nivå att starta med och satsa på ett stegvis införande.

Vi genomför nästa workshop i slutet av februari och återkommer då med fler reflektioner.

6 reaktion på “Nyttorealisering – hur mogna är vi för det?

 1. Intressant! Något som verkar så självklart och enkelt som nytta: Att verkligen problematisera och jobba systematiskt med den. Spännande att höra fortsättningen!
  I slutet av Vägledningen för nyttorealisering finns en lista med begrepp som jag fastande för. Dock innehåller den inte ”alla” begrepp som vi nyttjar i arbetet med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Tips på fler begreppsförteckningar?

 2. Ja, visst är det spännande. Man kan tycka att allt man gör ska generera nytta, men utmaningen ligger nog i att veta för vem och på vilket sätt och verkligen ta reda på det innan man går igång med olika satsningar. Kanske kan man undvika onödigt arbete om man har mer på fötterna när det gäller nyttorealisering och jobbar mer systematiskt med det.

  Jag har spontant inget tips på någon mer begreppslista (det beror ju så mycket på vad man söker för begrepp), men vi kan väl låta din fråga hänga kvar så kanske någon annan har något tips.

 3. Det låter spännande. Positivt att fokusera på nytta. Särskilt om man ser till SKLs kommentar gällande förbättringsmöjligheter gällande verksamhetsutveckling i kommunkompassen; ”visa konkret nytta med förbättringsarbetet”. En svår uppgift men kanske den i särklass viktigaste.

  • Ja, vi pratar ju mer och mer om att identifiera effektmål och ta hem effekter och det handlar ju ytterst om nyttorealisering. Vet man från början vad man behöver åstadkomma för nytta och kan jobba systematiskt med nyttorealisering på vägen så borde man ha bättre möjligheter att lyckas.

 4. Hej! Intressant läsning. Är bara nyfiken på vilka ”vi” är i sammanhanget – vilka är det, organisatoriskt, som jobbar med mognadsanalys och nyttorealisering i kommunen?

  • Hej Anna,

   Beställare och ytterst ansvarig är vår kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll. Hon får stöd i det här arbetet av e-strateg Björn Hagström. De som finns med i den här ”mognadsanalysgruppen” är dessutom personaldirektören, ekonomidirektören, IT-chefen, jag som ersättare för kommunikationsdirektören (och i rollen utvecklingsstrateg) samt representanter från programområde Social välfärd.

   Men själva nyttorealiseringen kommer ju att behöva jobbas med i hela organisationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *