Örebro i toppskiktet i Kommunkompassens mätning

Vartannat år deltar Örebro kommun i mätningen Kommunkompassen, som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för förbättringsarbete som används av ett stort antal kommuner. Verktyget utvärderar inte verksamhetens resultat utan istället sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Bedömningen

Bedömningarna görs inom åtta huvudområden. Man kan få 100 poäng inom respektive område.

I år var det dags igen för fjärde gången och nu har vi fått det glädjande resultatet. Vi har ökat på poängen för alla åtta områden och inom vissa har vi blivit rejält mycket bättre. Totalpoängen för oss är nu 615, vilket placerade oss på andra plats bland de kommuner som deltog i mätningen. Nedan ser du de åtta områdena. Siffran efter är poängen vi fick och siffran inom parentes visar med hur många poäng vi ökat sedan förra mätningen.

 • Offentlighet och demokrati: 68 (+16)
 • Tillgänglighet och brukarorientering: 85 (+5)
 • Politisk styrning och kontroll: 86 (+20)
 • Ledarskap, ansvar och delegation: 74 (+15)
 • Resultat och effektivitet: 70 (+19)
 • Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik: 74 (+3)
 • Verksamhetsutveckling: 71 (+16)
 • Kommunen som samhällsbyggare: 87 (+5)

Ett bra verktyg för vårt utvecklingsarbete

När vi utvecklar kvalitet i tjänster och verksamhet i Örebro kommun är målet att vi ska åstadkomma

 • En enklare vardag för dem vi finns till för – privatpersoner, företag och organisationer. Servicen ska alltid ges på lika villkor.
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 • Effektivitet i verksamheten.

Vår utgångspunkt är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I det arbetet blir Kommunkompassen ett bra verktyg för oss – den pekar konkret ut styrkor och förbättringsområden inom vart och ett av de åtta områdena. Vi vet vad vi gör bra och vi vet vad vi behöver se över och förbättra när det gäller att leda verksamhet och att samspela i organisationen.

Så nu tar vi oss an våra förbättringsområden och hoppas på ännu bättre resultat nästa gång.

Rapport för Örebro kommun – Kommunkompassen 2012

Läs mer här om du är nyfiken på Kommunkompassen

Här kan man följa upp och jämföra kommuner som varit med i mätningen

2 reaktion på “Örebro i toppskiktet i Kommunkompassens mätning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *