Bloggen Enklare vardag handlar om att förenkla, förnya och förbättra

Här kan du följa Örebro kommuns arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Vi befinner oss på en resa, eller rättare sagt tre parallella resor:

Kulturresan

Att förändra kulturen i en organisation är ett stort och långsiktigt arbete. Vi ska ännu tydligare gå från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation. En serviceorganisation utgår från de behov som dem vi finns till för har, och organiserar sitt arbete därefter.

Funktionsresan

Vi ska hitta smartare sätt att kommunicera med och ge service till medborgare, företag, organisationer och föreningar. Internt gör vi samma sak gentemot medarbetare, chefer och förtroendevalda. Därför utvecklar vi vår webbplats och vårt intranät. Du kommer även att kunna följa vårt arbete med det nya servicecentret.

Teknikresan

IT är möjliggörare i förändringsarbetet. Vi har utvecklat vår IT-organisation och deras arbete inriktar sig nu på att få en bra koll på den tekniska plattformen och se möjligheter i den, samt verka för vidare utveckling av den.

Det handlar om att förenkla, förnya och förbättra

När vi utvecklar kvalitet i tjänster och verksamhet innebär det att vi åstadkommer

 • en enklare vardag för dem vi finns till för – privatpersoner, företag och organisationer (servicen ska alltid ges på lika villkor), men även internt för dem som jobbar i Örebro kommun
 • smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • effektivitet i verksamheten.

Vår utgångspunkt är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Förenkla, förnya, förbättra – det är vårt förhållningssätt i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Målet är en enklare vardag, både för oss som jobbar i Örebro kommun och för dem som vi finns till för.

Vår kommundirektör Staffan Isling sammanfattar det så här:

Förenkla

Vi i Örebro kommun ska vara en organisation för medborgarna. Det innebär

 • snabba och enkla kontakter med oss
 • ett enkelt och otvunget bemötande, i såväl möten som skrift
 • en organisation som bygger på enkla principer med en enkel och tydlig styrning
 • ständigt arbete med samordning och ny teknik för att förenkla servicen till medborgarna
 • effektivisering för att förenkla vardagen för de verksamheter som ligger nära medborgarna

Förnya

Förnyelse innebär att vi

 • kontinuerlig utvecklar oss själva och våra arbetsmetoder för att bättre kunna infria våra mål och uppdrag
 • anpassar våra arbetssätt och vår organisering till de förändringar, behov och önskemål som omvärlden ställer oss inför
 • förnyar samarbetet med olika aktörer i kommunen och med våra grannar i regionen
 • söker de bästa exemplen i landet för verksamhetsutveckling, tar hem idéerna och utvecklar dem efter våra egna förutsättningar
 • lyfter fram det goda arbetet som bedrivs i kommunen – vi har mycket att lära av varandra

Förbättra

För att förbättra oss ska vi

 • lyfta fram verksamheternas resultat, främst i förhållande till medborgarna och näringslivet
 • mäta hur medarbetare kan utvecklas i jobbet och på vilket sätt man kan bidra till att utveckla verksamheten

Vi kan bli bättre, om vi enas om att vi kan bli bättre.

 

2 reaktion på “Bloggen Enklare vardag handlar om att förenkla, förnya och förbättra

 1. Jag har nu i över 1,5 år använt mig av WordPress (bloggverktyget + mobiltelefoner (Smartphones) i min teknikundervisning.
  Jag har ett konkret förslag som kan bidra med att Örebro komuns skolr kan spara in någon några miljoner kronor i sin investering av It i skolorna. Istället för att köpa in en massa Puma-datorer, Surfplattor och Dyra Smartbords så finns det ett mycket enklare och billigare hjälp med för oss lärare och elever. Det är att eleverna kan och får använda sina egna Smartphones i sin redovisning och i sitt skolarbete. De loggar in på skolans trådlösa nät och vips så kan de använda sina Smartphones. Vitsen är att de också kan sina Smartphones till olika undervisningsbloggar i skolan och på så sätt och vis har nästan all tillgång till internet och kan använda sina mobiler. För mera information kontakta mig Conny Bäckström Tekniklärare & Data & It-ansvarig på LIllåns skola F-9. KOm ut till skolan så kan jag demonstrera och förklara mera, just nu har vi 3 stycken aktiva undervisningbloggar i ämnet teknik på vår skola. Vi är också med och Tävlar i Webbstjärnans webbtävling 2013. / Conny Bäckström..

  • Hej Conny,

   Det låter som om du tänkt mycket runt teknikstöd i undervisningen. Jag skulle rekommendera att du kontaktar era VUIT:ar (verksamhetsutvecklare med stöd av IT) Urban Boström och Magnus Åstholm. De är också delaktiga i arbetet med att ta fram en pedagogisk IT-strategi, dvs. hitta IT- och teknikstöd för pedagogiken och lärandet.

   Carina

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *