Koncept för nya orebro.se

I arbetet med kommunens nya webbplats har vi under den senaste tiden tagit stora steg framåt. Vi har nu ett förslag till koncept som Ziggy creative colony har hjälpt oss med.

Vägvalet mobile first

Under resans gång har vi gjort ett antal vägval. Det viktigaste är nog valet att arbeta utifrån strategin ’mobile first’, vilket innebär att vi först och främst designar för mobilitet och mobila enheter. Idag är fortfarande det vanligaste sättet att designa en webbplats att skapa den för stationära eller bärbara datorer och eventuellt i andra hand försöka få den att funka i en mobil eller på en surfplatta. Vi anser att det är viktigt att vända på detta, främst eftersom vi ser att användandet av mobila enheter ökar kraftigt. På orebro.se har andelen besök med telefon/surfplatta ökat från 0 till 30 % sedan 2009. Med största sannolikhet kommer den siffran öka ännu mer och inom kort vara högre än andelen besök med datorer.

Genom att skapa nya orebro.se med strategin mobile first får vi inte bara en webbplats som är rustad för framtidens mobila beteenden, vi får också den positiva bieffekten att vi tvingas fokusera och prioritera innehållet och därigenom lyfta fram det som är viktigast för våra besökare.

Koncept som utforskar

I konceptet för nya orebro.se utforskar vi hur vi kan uppnå våra effektmål genom att dra nytta av teknik och beteenden som idag främst används på mobila enheter.

  • Lokala tjänster: Mobiltelefonen används ofta för att hitta information och tjänster i närheten av där man befinner sig.
  • Här; och nu: Att få veta vilka tjänster som är tillgängliga just nu gör att man lättare kan agera.
  • Uppgiften i fokus: Varje vy innehåller endast det material som behövs för att man ska kunna utföra den uppgift man vill utföra, oavsett vad den är. Navigationen visas när den behövs.
  • Snabba tjänster: Ofta används mobilen när man har några minuter över I väntan på bussen. Det är då viktigt att man snabbt kan nå de tjänster och sidor man söker.
  • Innehåll framför navigation: När skärmytan är begränsad måste fokus ligga på innehållet eller den funktion man vill använda, inte på menyer eller navigation för att nå alla andra sidor.
  • Mobila beteenden: Med mobila beteenden menar vi de interaktioner som skiljer från andra plattformar; att man sveper och använder flera fingrar istället för att hovra exempelvis.

Klickbar prototyp

För att visualisera konceptet har vi fått en klickbar prototyp. Se en liten film som visar den: